SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoR604ML79 Luonnonvara-alan kiertotalous, 5.00 op, 133 h
CampusOnline
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatSantala Kalle
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm06.05.2019 - 31.08.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 5 
Ilmoittautumisaika18.03.2019 - 30.04.2019
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet

 • Tietää kiertotalouden termistön ja osaa asemoida luonnonvara-alan toimijat osaksi kiertotaloutta
 • Tietää bio- ja kiertotalouden materiaali-, energia- ja sivuvirtojen kierron periaatteet monitasoisesti (Energia, materiaalit, kemikaalit, muut)
 • Ymmärtää bio- ja kiertotalouden merkityksen valtakunnallisesti ja yritystasolla sekä vaikutukset systeemirakenteeseen
 • Ymmärtää materiaalien kierron tehostamisen tarpeen yritys- ja yhteiskuntatasoilla
 • Osaa alan keskeisen lainsäädännön ja tietää bio- ja kiertotalouden poliittisen ohjauksen tavoitteet teollisen mittakaavan kiertotaloudessa Suomessa, EU:ssa ja kansainvälisesti
 • Osaa analysoida bio- ja kiertotalouden materiaali- ja energiavirtoja teollisen mittakaavan yrityssymbiooseissa
 • Ymmärtää suljettujen kiertojen mahdollisuudet ja kustannustehokkuuden teollisessa kiertotaloudessa
 • Ymmärtää logististen ratkaisujen merkityksen teollisen kiertotalouden arvoketjuissa
 
Arviointikriteerit
 • Tentti
 • Tehtävät
 • Vertaisarviointi
 
Pedagogiset järjestelyt

Campusonline-opinnot.
Lapin AMKin opiskelijoille varattu 5 paikkaa.

Materiaali

Opiskeluun liittyvä materiaali löytyy Moodle-oppimisalustalta. Lisäksi opintojakson aikana tulee käyttöön tiedonhankinnan yhteydessä hankittu ja tuotettu materiaalin.

Sisältö

Luonnonvara-alan kiertotalouden periaatteet ja ansaintamallit
Luonnonvara-alan teollisen kiertotalousympäristön materiaalivirrat
Kiertotalouden tavoitteiden asettaminen ja ohjaus
Uudet mahdollisuudet - kiertotalouden visio
Kestävä tuotanto ja elinkaariajattelu

Arviointi

Opintojakson suoritus sisältää hyväksytysti toteutetut harjoitustehtävät
Arviointi: hylätty - K5

Kiitettävä K5:Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihealueen. Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa tietoja käytäntöön ja osoittaa erityistä perehtyneisyyttä aiheeseen.

Hyvä H3-H4:Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson keskeisen sisällön. Opiskelija pystyy itsenäisesti suoriutumaan useimmista opintojakson osa-alueista.

Tyydyttävä T1-T2: Opiskelija hallitsee perusteet opintojakson aihealueelta. Opiskelija pystyy tuettuna suoriutumaan useimmista opintojakson osa-alueista.Hyvä: Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson keskeisen sisällön. Opiskelija pystyy itsenäisesti suoriutumaan useimmista opintojakson osa-alueista.

 Palaa In English