SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoR604ML80 Luonnonvara-alan kiertotalousprojekti, 5.00 op, 133 h
CampusOnline
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatSantala Kalle
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm03.06.2019 - 15.08.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 5 
Ilmoittautumisaika18.03.2019 - 27.05.2019
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet

 • Osaa asemoida pienen mittakaavan tuotantolaitokset osaksi kiertotaloutta.
 • Ymmärtää bio- ja kiertotalouden mahdollisuudet pienen mittakaavan tuotantolaitoksille
 • Osaa alan keskeisen lainsäädännön ja tietää bio- ja kiertotalouden poliittisen ohjauksen tavoitteet pienen mittakaavan kiertotaloudessa
 • Osaa analysoida bio- ja kiertotalouden materiaali- ja energiavirtoja pienen mittakaavan yrityssymbiooseissa
 • Ymmärtää logististen ratkaisujen merkityksen pienen mittakaavan kiertotalouden arvoketjuissa

 
Arviointikriteerit
 • Videoitu projektiesitys
 • Vertaisarviointi
 
Pedagogiset järjestelyt

CAMPUSONLINE- OPINNOT /Lapin AMKin opiskelijoille varattu 5 paikkaa.

Materiaali

Opiskeluun liittyvä materiaali löytyy Moodle-oppimisalustalta. Lisäksi opintojakson aikana tulee käyttöön tideonhankinnan yhteydessä hankittu ja tuotettu materiaalin.

Sisältö

Opintojakson aikana tehdään tapauskohtaisesti määriteltävä, lähtökohtaisesti yrityksen toimeksiantoon pohjautuva kiertotalouden kehittämistehtävä. Kehittämistehtävän valinnassa huomioidaan aiheen työelämäläheisyys ja tarvelähtöisyys. Opiskelija aloittaa projektin toteutuksen laatimalla projektisuunnitelman annetun mallin mukaisesti. Projektisuunnitelman hyväksyy ohjaava opettaja.

Aiheiden valinnassa voidaan lähtökohtaisesti tukeutua Lapin AMKin Rakentamisen kiertotalous -opintojakson sisältöihin, kuten:

 • Luonnonvara-alan kiertotalouden periaatteet ja ansaintamallit
 • Luonnonvara-alan teollisen kiertotalousympäristön materiaalivirrat
 • Kiertotalouden tavoitteiden asettaminen ja ohjaus
 • Uudet mahdollisuudet - kiertotalouden visio
 • Kestävä tuotanto ja elinkaariajattelu

Opintojakson tavoitteena on perehtyä luonnonvara-alan kiertotalouden käytännön sovellusmahdollisuuksiin. Opiskelijan osaaminen kehittyy oman luonnonvara-alan kiertotalouden, materiaalivirtojen sekä elinkaariajattelun osalta.

Opintojakso sisältää aiheeseen liittyvän, työelämäläheisen kehittämistehtävän, joka on mahdollista suunnata oman erikoistumisalan sekä työelämän tarpeen mukaisesti.

Opintojakso soveltuu sisältönsä puolesta ammattikorkeakoulun luonnonvara-alojen ammattiopintojen yhteyteen. Opintojakson suorittaminen soveltuu myös ensimmäisen opintovuoden jälkeen toteutettavaksi. Opintojakso toteutetaan Osin limittäin Lapin AMKin Luonnonvara-alan kiertotalous -opintojakson kanssa. Voit suorittaa nämä opintojaksot erikseen tai halutessasi molemmat opintojaksot samanaikaisesti.

Arviointi

numeroarvio 1-5,

Projektisuunnitelma, projektiraportti, videoitu projektiesitys

   
Opintojakson suoritus sisältää hyväksytysti toteutetut harjoitustehtävät
Arviointi: hylätty - K5

Kiitettävä K5:Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihealueen. Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa tietoja käytäntöön ja osoittaa erityistä perehtyneisyyttä aiheeseen.

Hyvä H3-H4:Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson keskeisen sisällön. Opiskelija pystyy itsenäisesti suoriutumaan useimmista opintojakson osa-alueista.

Tyydyttävä T1-T2: Opiskelija hallitsee perusteet opintojakson aihealueelta. Opiskelija pystyy tuettuna suoriutumaan useimmista opintojakson osa-alueista.Hyvä: Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson keskeisen sisällön. Opiskelija pystyy itsenäisesti suoriutumaan useimmista opintojakson osa-alueista.

 Palaa In English