SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR72Y19S/Hyvinvointiosaamisen johtaminen, ylempi (AMK), Rovaniemi
Opintojakso799Y8H Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen, 5.00 op, 133 h
Näyttöön perustuva tutkiva kehittäminen
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy2/2019-2020
VastuuopettajaTörmänen Outi
Muut opettajatHannola Heikki, Saranki-Rantakokko Sirkka
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.11.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika21.08.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa Monimuoto-opetus
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija sisäistää ymmärryksen näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisuudesta ja sen edellytyksistä. Opiskelija omaksuu johtajan vastuun ja roolin toiminnan eri tasoilla käytäntöjen kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi näyttöön perustuen. Opiskelija osaa hankkia ja arvioida kotimaista ja kansainvälistä tutkimustietoa toiminnan kehittämisen ja päätöksenteon perustaksi. Hän osaa argumentoida tutkimustuloksia ja arvioida tutkimustiedon luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä työelämän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti ja analysoida käsitteellisesti työelämän toimintatapoja ja tunnistaa kehittämiskohteita väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä K 5:

Opiskelija

-luo johdonmukaisen tutkimuksellisen kehittämisen tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tutkimustietolähteitä kriittisesti analysoiden

-hallitsee näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessin johtamisen vastuualueella työyksikössä, organisaatiossa ja alueellisesti

-hallitsee tutkimustiedon laaja-alaisen hyödyntämisen, mikä näkyy tarkoituksenmukaisten lähteiden käytössä, tutkimustiedon analysoinnissa ja arvioinnissa sekä tutkimustulosten synteesin laadinnassa

-arvioi ja kehittää tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti työyksikön, organisaation tai alueen olemassa olevia käytäntöjä ja toimintakulttuuria.

Hyvä H3–H4:

Opiskelija

-hankkii ja arvioi tutkimustietoa kehittämisen perustaksi kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä lähteitä hyödyntäen

-soveltaa näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessia johtamisen vastuualueella työyksikössä, organisaatiossa ja alueellisesti

-hallitsee tutkimustiedon hyödyntämisen, mikä näkyy tarkoituksenmukaisten lähteiden käytössä, tutkimustiedon analysoinnissa ja arvioinnissa sekä tutkimustulosten synteesin laadinnassa

-tuottaa tavoitteellisia ja perusteltuja työyksikön, organisaation tai alueen kehittämissuunnitelmia ja ratkaisuja ottaen huomioon toimintakulttuurin.

Tyydyttävä T1–T2:

Opiskelija

-hankkii ja arvioi tutkimustietoa kehittämisen perustaksi laaja-alaisesti

-tunnistaa näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessin johtamisen vastuualueella työyksikössä, organisaatiossa ja alueellisesti

-pyrkii tutkimustiedon hyödyntämiseen, mikä näkyy lähteiden käytössä, tutkimustiedon analysoinnissa ja arvioinnissa sekä pyrkimyksessä synteesiin tutkimustulosten hyödyntämisessä

-tunnistaa ja analysoi työyksikön, organisaation tai alueen kehittämiskohteita ja ratkaisuja ottaen huomioon toimintakulttuurin.

 
Pedagogiset järjestelyt
  • Lähiopiskelupäivät 1.11. ja 12.-13.12.2019.

  • Pbl-syklimalli; aloitustutoriaali 1.11.2019 ja päättötutoriaali 12.12.2019.

  • Asiantuntijaluennot

  • Sähköiset tietokannat ja oppimisympäristöt

  • Itsenäinen tiedonhaku

Materiaali

Kansallinen ja kansainvälinen tutkimuskirjallisuus.

Korhonen A., Jylhä V., Korhonen T. & Holopainen A. Näyttöön perustuva toiminta - tarpeesta tuloksiin. 2018. Skhole Oy.

Sisältö
  • Näyttöön perustuvan toiminnan prosessi
  • Näyttöön perustuvan toiminnan tiedonlähteet
  • Tutkimusprosessin vaiheet
Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5 arviointikriteereiden ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Arviointi sisältä oppimistehtävien arvioinnin, itse- ja vertaisarvioinnin.

 Palaa