SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR72Y19S/Hyvinvointiosaamisen johtaminen, ylempi (AMK), Rovaniemi
Opintojakso799Y8I Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen, 5.00 op, 133 h
Näyttöön perustuva tutkiva kehittäminen
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2019-2020
VastuuopettajaTörmänen Outi
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm07.02.2020 - 31.03.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika19.10.2019 - 20.10.2019
Toteutustapa Monimuoto-opetus
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa ottaa vastuun näyttöön perustuvan toiminnan toteuttamisesta, tukirakenteista ja johtamisesta. Hän osaa kehittää ja uudistaa työyksikön, organisaation tai alueen olemassa olevia käytäntöjä ja toimintakulttuuria. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hyvinvointia ja terveyttä edistäviä interventioita sisältäen menettelyt siitä, miten parhaat käytännöt tunnistetaan, otetaan yleiseen käyttöön ja vakiinnutetaan osana johtamistyötä ja työyksiköiden arkea.

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä K 5:

Opiskelija

-luo johdonmukaisen tutkimuksellisen kehittämisen tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tutkimustietolähteitä kriittisesti analysoiden

-hallitsee näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessin johtamisen vastuualueella työyksikössä, organisaatiossa ja alueellisesti

-hallitsee tutkimustiedon laaja-alaisen hyödyntämisen, mikä näkyy tarkoituksenmukaisten lähteiden käytössä, tutkimustiedon analysoinnissa ja arvioinnissa sekä tutkimustulosten synteesin laadinnassa

-arvioi ja kehittää tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti

työyksikön, organisaation tai alueen olemassa olevia käytäntöjä ja toimintakulttuuria.

Hyvä H3–H4:

Opiskelija

-hankkii ja arvioi tutkimustietoa kehittämisen perustaksi kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä lähteitä hyödyntä

-soveltaa näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessia johtamisen vastuualueella työyksikössä, organisaatiossa ja alueellisesti

-hallitsee tutkimustiedon hyödyntämisen, mikä näkyy tarkoituksenmukaisten lähteiden käytössä, tutkimustiedon analysoinnissa ja arvioinnissa sekä tutkimustulosten synteesin laadinnassa

-tuottaa tavoitteellisia ja perusteltuja työyksikön, organisaation tai alueen kehittämissuunnitelmia ja ratkaisuja ottaen huomioon toimintakulttuurin.

Tyydyttävä T1–T2:

Opiskelija

-hankkii ja arvioi tutkimustietoa kehittämisen perustaksi laaja-alaisesti

-tunnistaa näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessin johtamisen vastuualueella työyksikössä, organisaatiossa ja alueellisesti

-pyrkii tutkimustiedon hyödyntämiseen, mikä näkyy lähteiden käytössä, tutkimustiedon analysoinnissa ja arvioinnissa sekä pyrkimyksessä synteesiin tutkimustulosten hyödyntämisessä

-tunnistaa ja analysoi työyksikön, organisaation tai alueen kehittämiskohteita ja ratkaisuja ottaen huomioon toimintakulttuurin.

 
Pedagogiset järjestelyt

Lähiopiskelupäivät 7.2. ja 12.3.2020.

Toteutustapa tarkentuu syksyllä 2019.

Materiaali

Kansallinen ja kansainvälinen tutkimuskirjallisuus.

Korhonen A., Jylhä V., Korhonen T. & Holopainen A. 2018. Näyttöön perustuva toiminta - tarpeesta tuloksiin. Skhole Oy.

Holopainen A., Junttila K., Jylhä V., Korhonen A., & Seppänen S. 2013. Johda näyttö käyttöön hoitotyössä. Fioca Oy.

Sisältö
  • Johtaminen ja tukirakenteet näyttöön perustuvassa toiminnassa
  • Tiedolla johtaminen
  • Näyttöön perustuvaa toimintaa tukeva työympäristö
  • Lean
Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5 arviointikriteereiden ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Arviointi sisältää itsenäisen oppimistehtävän arvioinnin ja itsearvioinnin.

 Palaa