SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR75L18S/Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR705LL27 Valmennus- ja hyvinvointiosaaminen, 20.00 op, 533 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2020-2021, Syksy2/2020-2021
VastuuopettajaPyykkönen Kaisa
Muut opettajatPohja Petteri, Shemeikka Maarit, X Liikunta
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2020 - 31.12.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2020 - 15.05.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojaksolla opit ymmärtämään kokonaisvaltaista valmennusosaamista ja sovellat osaamistasi joko hyvinvointi- tai urheiluvalmennuksen osa-alueella. Opit ymmärtämään valmennuksen psykologiaa sekä sovellat vuorovaikutuksen työkaluja käytännön toimintaympäristöissä yksilön kasvua ja kehitystä tukien. Opit hyödyntämään fyysisen valmennuksen suunnittelua ihmisen kokonaisvaltaisen kehittymisen tukena. Hyödynnät teknologiaa eri tarpeisiin soveltuvasti valmennuksen eri osa-alueilla. Kehität ymmärrystäsi yleisestä ravitsemustiedosta valmennuksessa.

Opintojaksolla edistät osaamistasi kehon ja mielen huoltamisesta, urheiluvammojen ennaltaehkäisemisestä ja terveyden edistämisen prosessista. Opit erilaisia liikuntaterapian muotoja ja kykenet soveltamaan niitä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opintojaksolla arvioit valmennukseen ja liikuntaterapiaan liittyviä eettisiä periaatteita ja ohjeita. Kehität myös ensiapuosaamistasi suorittamalla EA2 koulutuksen. Ymmärrät pohjoisten elinolosuhteiden tuomat mahdollisuudet liikuntaterapialle ja hyvinvointivalmennukselle. Kehität monipuolisesti englanninkielen osaamistasi.

Teema 1. Kokonaisvaltainen valmennusosaaminen                                                                   

Teema 2. Valmennuksen psykologia

Teema 3. Fyysinen valmennus

Teema 4. Liikuntaterapia                                                                                                                                                     

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä 1

Tyydyttävä 2

Hyvä 3

Hyvä 4

Kiitettävä 5

Tunnistat tulkiten oman henkilökohtaisen ja kokonaisvaltaisen valmennusfilosofian.

Osaat rakentaa tietoa tulkiten ja selittäen oman henkilökohtaisen ja kokonaisvaltaisen valmennusfilosofian.

Osaat rakentaa perustellen ja tutkittua tietoa soveltaen henkilökohtaisen ja kokonaisvaltaisen valmennusfilosofian.

Osaat rakentaa perustellen ja tutkittua tietoa analysoiden henkilökohtaisen ja kokonaisvaltaisen valmennusfilosofian.

Osaat luoda analysoiden ja arvioiden tutkimustietoon perustuvan henkilökohtaisen ja kokonaisvaltaisen valmennusfilosofian.

Osaat suunnitella kokonaisvaltaisen hyvinvointi- ja valmennusprosessin.

Osaat suunnitella kohderyhmälle sovelletun kokonaisvaltaisen hyvinvointi- ja valmennusprosessin.

Osaat suunnitella analyysiin perustuvan ja tutkittua tietoa soveltavan kokonaisvaltaisen hyvinvointi- ja valmennusprosessin.

Osaat suunnitella analyysiin perustuvan ja tutkittua tietoa monipuolisesti yhdistelevän kokonaisvaltaisen hyvinvointi- ja valmennusprosessin.

Osaat kriittisesti analysoida ja arvioida sekä kehittää suunnitteluprosesseja.

Osaat hyödyntää liikuntaterapian muotoja eri toimintaympäristöissä.

Osaat hyödyntää perustellen liikuntaterapian muotoja eri toimintaympäristöissä.

Osaat hyödyntää perustellen liikuntaterapian muotoja eri kohderyhmille.

Osaat soveltaa liikuntaterapian muotoja eri kohderyhmille.

Sovellat kriittisesti analysoiden liikuntaterapian muotoja eri kohderyhmille.

EA2

EA2

EA2

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English