SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoHYVX Seksuaalisuus ihmisen oikeutena ja voimavarana, 5.00 op, 133 h
CampusOnline
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
VastuuopettajaHavela Sirkka
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm31.05.2019 - 31.07.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika18.03.2019 - 20.05.2019
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 2 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla perehdyt ihmisen seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen. Ymmärrät seksuaalisuuden ihmisen pe­rustarpeena, oikeutena ja hyvinvointina. Saat käytannön työkaluja seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen ja sensi­tiiviseen ohjaukseen. Opiskelet, mitä tarkoitetaan seksuaalisuuden moninaisuudella ja miten, seksuaalisuutta ku­vataan eri kulttuureissa. Tarkastelet ja pohdit opintojakson aikana ajankohtaisia kysymyksiä liittyen seksuaalisuu­teen ja seksuaaliterveyteen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- tunnistaa ja osaa määritellä seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden peruskäsitteet
- ymmärtää seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden merkityksen osana eri ikäisten ihmisten terveyttä ja hyvinvointia
- osaa kuvata seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuuden
- tunnistaa yleisimpien sairauksien yhteyden seksuaalisuuteen
- osaa ottaa puheeksi seksuaalisuuden ja toimia työssään seksuaaliterveyttä edistävällä tavalla
- tunnistaa yhteiskunnassamme ajankohtaisia seksuaalioikeuksiin liittyviä haasteita ja osaa toimia niiden ehkäisemiseksi

 
Arviointikriteerit

Arviointiperuste
Opiskelija suorittaa vaaditut opintojaksoon liittyvät tehtävät hyväksytysti.
Hyväksytty / täydennettävä

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso opiskellaan itsenäisesti verkossa. Syksyllä ajankohta??. Oppimistehtävät 

Materiaali
Sisältö

Moduulit ja sisältö

Peruskäsitteet ja taustaa

Seksuaalisanasto

 • Moduuli 1 Seksuaalisuus ihmisen elämän kulussa
 • Oman seksuaalisuuden kohtaaminen
 • Seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden peruskäsitteet
 • Seksuaalisuuden portaat
 • Elämänmittainen seksuaalisuus
 • Moduuli 2 Seksuaalisuuden monimuotoisuus

 • Sukupuolisuuden moninaisuus ja seksuaalinen suuntautuminen
 • Seksuaalisuus ja etninen kulttuuri
 • Moduuli 3 Seksuaalisuus ja terveys

 • Minäkuva ja seksuaalisuus
 • Ihmisen terveydentilan yhteys seksuaalisuuteen
 • Moduuli 4 Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen
 • Ohjauksen perusteet
 • Sensitiivinen seksuaaliohjaus
 • Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen
 • Moduuli 5 Seksuaalisuus oikeutena
 • Lainsäädäntö
 • Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta
 • Väkivallan ehkäisy
Arviointi
 Palaa In English