SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoR504T25E Kesäpeliopinnot 2019, 20.00 op, 533 h
LUC-opinnot - Lapin yliopiston tarjoamat opinnot
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteKesäopinnot / Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
VastuuopettajaHannula Petri
Muut opettajatWesterlund Toni
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm20.05.2019 - 31.08.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2019 - 15.04.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Teemat:

Kesäpeliprojekti kokonaisuudessa opiskelijat toteuttavat peliprojektin tiimissä käyttäen työkaluja projektin seurantaan ja substanssiosaamisen eteenpäin viemiseen.

Peliprojekti rakennetaan kesän aikana ideatasolta toimivaksi pelituotteeksi. Peliprojekti toteutetaan työhön soveltuvalla pelimoottorilla. Peliprojektin lopputulos toimii pöytäkoneella. Osassa toteutuksia voi olla käytössä erillinen peliohjain, itse suunniteltu, tai valmiina markkinoilla oleva. Opintojaksolla on HYVIN perustellusta syystä mahdollista toteuttaa peli VR-ympäristöön.

Aiemmin kesäpeliopinnot suorittaneet osallistuvat senioreina mukaan projektitiimeihin. Heillä on enemmän vastuuta projektin ohjaamisesta sellaiseen suuntaan, että projektin tavoitteet on mahdollista saavuttaa. He pystyvät ohjaamaan ja auttamaan muuta projektitiimiä osaamistavoitteiden saavuttamisessa.

Materiaali:

Materiaali on digitaalisessa muodossa ja koostuu pääasiassa videoista ja tutoriaaleista. Oppitunneilla käytetään myös kirjallisuutta, joka on saatavilla projektitiimien tiloissa. Tuntien teoriaosiot videoidaan ja nämä materiaalit on käytössä koko projektin ajan.

Sisältö:

- Pelisuunnittelu ja käsikirjoittaminen

- Pelitaide ( 3d-mallinnus, teksturointi, animaatio )

- Peliohjelmointi ( Unity3d, C# ( Full support ) / Blueprint / C++ ohjelmointi Unreal-pelimoottorilla ( partial Support )

- Pelituotanto

- Peliäänet

- Tiimityö ja työkalut

 
Arviointikriteerit

Arviointikriteerit.

Arviointi pohjautuu opiskelijan tiimissä toteuttamaan projektiin ja hänen osaamiseensa projektissa. Arviointi koostuu tiimiarvioinnista, itsearvionnista ja opintojakson toteutukseen osallistuvien ohjaajien arvioista koskien opiskelijan palauttamia töitä opintojakson aikana. Työtä mitataan versiohallintajärjestelmään palautettujen toteutusosuuksien pohjalta.

ARVIOINNIN KOHTEET

Arviointi tapahtuu peliprojektin läpiviennin kaikissa vaiheissa.
Arviointi kohdistuu sekä pelituotteeseen, että sen tekemiseen ja laatuun.

Yksilöllisesti arvioidaan assettien, koodin, artin, dokumentaation, tai muun tuotetun materiaalinlaatua ja määrää sekä niiden suhdetta lopputulokseen.

Tiimiarviointi.

Yksilöarviointi.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 In English