SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoR604ML81 Luonnon monimuotoisuus, 5.00 op, 133 h
CampusOnline
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatMaijala Veikko, Timonen Maarit
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm02.05.2019 - 31.08.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 40 
Ilmoittautumisaika18.03.2019 - 24.05.2019
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa luonnon monimuotoisuuden käsitteistön keskeisen sisällön. Kehittää omaa kasviosaamistaan. Osaa tunnistaa maastossa tärkeimmät talousmetsien elinympäristöt ja maatalouden perinnebiotoopit. Ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen ekosysteemipalvelujen tuotannon edellytyksenä. Opiskelija tietää lainsäädännön asettamasta luonnonhoidon vähimmäistasosta ja vapaaehtoisista suojelun keinoista. Hän osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön.

 
Arviointikriteerit

.

 
Pedagogiset järjestelyt

CAMPUSONLINE-OPINNOT /Lapin AMKin opiskelijoille varattu 10 paikkaa.

100% verkkokurssi (Moodle) sisältäen itsenäisen maastotyöskentelyn

  • Opintojakson Moodle-alusta avautuu 2.5.2019
  • Opintojaksolle täytyy kirjautua 2.5.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa
  • Johdantoluento/nauhoite toukokuun alussa
  • Materiaaliin perehtyminen toukokuussa
  • Monivalintatentti kesäkuun alussa
  • Ohjeistus maastotehtävään toukokuun lopussa
  • Maastotehtävien palautus keskustelualueelle viimeistään 15.8.2019 klo 23.55
  • Opponointi kolmesta esityksestä viimeistään 31.8.2019
  • Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 30.9.2019 mennessä
Materiaali
Sisältö

Monimuotoisuuden käsitteistö, talousmetsien tärkeimmät elinympäristöt, maatalouden perinnebiotoopit, suojelua ohjaavat säädökset, elinympäristöjen tunnistaminen.

Arviointi

0 - K5

 Palaa In English