SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoVV702HL13 Perinnöllisyys ja ihminen, 5.00 op, 133 h
CampusOnline
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteKesäopinnot / Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatSjöman Annette
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm21.05.2019 - 31.08.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika18.03.2019 - 13.05.2019
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoitteet:

Opiskelija

- ymmärtää geenien toiminnan merkityksen läpi koko elämän

- ymmärtää erilaiset periytymistavat, ja niiden merkityksen ominaisuuksien ja sairauksien periytyvyydessä

- ymmärtää perinnöllisen alttiuden ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksen sairauksien synnyssä

- ymmärtää kromosomipoikkeavuuksien synnyn solujakojen kautta

- ymmärtää geeniteknologian saavutukset mm. lääkkeiden kehittämisessä

- osaa kuvailla erilaisten geeniseulontojen käyttötarkoituksia ja niihin liittyviä eettisiä kysymyksiä

Keskeinen sisältö:

- peruskäsitteet, sukupuu-merkit, solujaot ja kromosomipoikkeavuudet
- monogeeniset periytymistavat, monitekijäinen periytyminen ja perinnöllinen alttius

- mitokondriaalinen periytyminen, veriryhmien periytyminen
- lapsen sukupuolen määräytyminen, suomalainen tautiperintö, syöpä ja perinnöllisyys
- geeniteknologia, geenitestit/ geeniseulonnat

Työskentelytavat ja aikataulutus *

Opintojakso toteutuu verkossa, oppimisalusta Moodlessa. Kurssilla on monipuolisia yksilötehtäviä ja -testejä. Kurssiin kuluu myös yksi ryhmätehtävä, jonka tekemiseen on varattu noin kaksi viikkoa. Kurssiin kuuluu luentotallenteita sekä kolme nauhoitettavaa AC-luentoa, eli ne voi kuunnella reaaliajassa tai itselle sopivana aikana. Kurssi painottuu kesäkuulle, mutta rästiin jääneitä tehtäviä voi palauttaa vielä elokuussa.

 
Arviointikriteerit

Arviointiperuste:
– aktiivinen verkko-opintojaksolle osallistuminen
– verkkotehtävien ja testien tekeminen hyväksyttävästi

-Hyväksytty /Hylätty
 
Pedagogiset järjestelyt

CAMPUSONLINE- OPINNOT / Lapin AMKin opiskelijoille varattu 20 paikkaa.

Opintojakso toteutuu verkossa, oppimisalusta Moodlessa. Kurssilla on monipuolisia yksilötehtäviä ja -testejä. Kurssiin kuluu myös yksi ryhmätehtävä, jonka tekemiseen on varattu noin kaksi viikkoa. Kurssiin kuuluu luentotallenteita sekä kolme nauhoitettavaa AC-luentoa, eli ne voi kuunnella reaaliajassa tai itselle sopivana aikana. Kurssi painottuu kesäkuulle, mutta rästiin jääneitä tehtäviä voi palauttaa vielä elokuussa.

Materiaali
Sisältö

Keskeinen sisältö:

- peruskäsitteet, sukupuu-merkit, solujaot ja kromosomipoikkeavuudet
- monogeeniset periytymistavat, monitekijäinen periytyminen ja perinnöllinen alttius

- mitokondriaalinen periytyminen, veriryhmien periytyminen
- lapsen sukupuolen määräytyminen, suomalainen tautiperintö, syöpä ja perinnöllisyys
- geeniteknologia, geenitestit/ geeniseulonnat

Arviointi

Aktiivinen verkko-opintojaksoille osallistuminen
Verkkotehtävien ja testien tekeminen hyväksyttävästi
Hyväksytty / Hylätty

 Palaa In English