SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoR501RL120 Rakentamisen kiertotalous, 5.00 op, 133 h
CampusOnline
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/18002
ToimipisteKesäopinnot / Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
VastuuopettajaVatanen Mikko
Muut opettajat
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm21.05.2019 - 13.08.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 15 
Ilmoittautumisaika18.03.2019 - 13.05.2019
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson tavoitteena on perehtyä rakentamisen kiertotalouden periaatteisiin. Opiskelijan osaaminen kehittyy rakentamisen kiertotalouden, materiaalivirtojen sekä elinkaariajattelun osalta. Opiskelussa on mahdollista painottaa omaan erikoistumisalaan liittyviä aihevalintoja.

Opintojakso sisältää aiheeseen liittyvän tietoperustan opiskelua ja harjoitustehtävät seuraavista osa-alueista:

 • Rakennetun ympäristön kiertotalouden periaatteet ja ansaintamallit

 • Rakennetun ympäristön materiaalivirrat

 • Kiertotalouden tavoitteiden asettaminen ja ohjaus

 • Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen kiertotaloudesta

 • Kestävä rakentaminen ja elinkaariajattelu

 
Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus sisältää viisi hyväksytysti suoritettua harjoitustehtävää sekä osallistumisen loppuseminaariin.

Arviointi: hylätty – K5

Tyydyttävä (T1-T2)

Hyvä (H3-H4)

Kiitettävä (K

Opiskelija hallitsee opintojakson aiheiden perusasiat. Opiskelija pystyy tuettuna suoriutumaan useimmista opintojakson tehtävistä.

Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aiheet. Opiskelija pystyy itsenäisesti suoriutumaan useimmista opintojakson tehtävistä.

Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aiheet. Opiskelija osaaitsenäisesti soveltaa tietoja käytäntöön ja osoittaa erityistä perehtyneisyyttä aiheeseen.

 
Pedagogiset järjestelyt

CAMPUSONLINE- opinnot / Lapin AMKin opiskelijoille varattu 15 paikkaa.


Opintojakso toteutetaan pääasiassa verkkoympäristössä suoritettavana itsenäisenä opiskeluna.

Oppimisen tukena toimivat ohjaustapaamiset Adobe Connect -ympäristössä.

  • vko 21 (aloitus)
  • vko 22 (ohjaus)
  • vko 23 (ohjaus)
  • vko 33 (päättäminen ja palaute)

Vertaisoppimisen mahdollistamiseksi töiden tuotoksia esitellään pienryhmissä sovittuina ajankohtina.

Materiaali

Digitaalisessa oppimisympäristössä (Moodle) ja ohjaustapaamisten yhteydessä jaettava oppimismateriaali. Muut avoimet tietolähteet.

Sisältö

Opintojakso sisältää aiheeseen liittyvän tietoperustan opiskelua ja harjoitustehtävät seuraavista osa-alueista:

 • Rakennetun ympäristön kiertotalouden periaatteet ja ansaintamallit

 • Rakennetun ympäristön materiaalivirrat

 • Kiertotalouden tavoitteiden asettaminen ja ohjaus

 • Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen kiertotaloudesta

 • Kestävä rakentaminen ja elinkaariajattelu

Arviointi

Opintojakson suoritus sisältää hyväksytysti toteutetut harjoitustehtävät
Arviointi: hylätty - K5

Kiitettävä K5:Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihealueen. Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa tietoja käytäntöön ja osoittaa erityistä perehtyneisyyttä aiheeseen.

Hyvä H3-H4:Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson keskeisen sisällön. Opiskelija pystyy itsenäisesti suoriutumaan useimmista opintojakson osa-alueista.

Tyydyttävä T1-T2: Opiskelija hallitsee perusteet opintojakson aihealueelta. Opiskelija pystyy tuettuna suoriutumaan useimmista opintojakson osa-alueista.

 Palaa In English