SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoR504TL80 Web-tekniikat, 5.00 op, 133 h
CampusOnline
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/18002
ToimipisteKesäopinnot / Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatKesti Aku
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm02.05.2019 - 30.08.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 40 
Ilmoittautumisaika18.03.2019 - 22.04.2019
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojaksolla perehdytään dynaamisten ja tietokantapohjaisten web-sivustojen rakentamiseen hyödyntäen uusimpia web-tekniikoita.

Opintojakson sisältö / teemat

1. JavaScript

•Perussyntaksi

•JS Forms

•AJAX

2. Palvelintekniikat

•Node.js

•NoSGL, MongoDB

•Tietoturva

3. Kokonaiset sovellukset

•Kaikkia opintojaksolla opittuja tekniikoita hyödyntävät sovellukset

Opintojakson tavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa palvelinohjelmoinnin ja tietokantojen perusteet sekä osaa hyödyntää asynkronista tiedon siirtoa asiakkaan ja palvelimen välillä. Opiskelija osaa toteuttaa dynaamisia ja graafisia websivuja hyödyntäen uusimpia tekniikoita. Sivustoilla näytettävä dynaaminen tieto haetaan tietokannoista. Opintojaksolla oletetaan HTML ja CSS perusteiden osaamista.

 
Arviointikriteerit

.

 
Pedagogiset järjestelyt

CAMPUSONLINE-opinnot / Lapin AMKin opiskelijoille varattu 20 paikkaa.

Itsenäisesti verkossa (moodle-ympäristössä), 1.5-30.8.2019.

Materiaali
Sisältö

Opintojaksolla perehdytään dynaamisten ja tietokantapohjaisten web-sivustojen backend toteutukseen hyödyntäen uusimpia web-tekniikoita.

Arviointi

Hylätty - 5

 In English