SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoR501RL121 Rakentamisen kiertotalous -projekti, 5.00 op, 133 h
CampusOnline
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/18002
ToimipisteKesäopinnot / Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
VastuuopettajaVatanen Mikko
Muut opettajat
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm21.05.2019 - 13.08.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 15 
Ilmoittautumisaika18.03.2019 - 13.05.2019
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson tavoitteena on perehtyä rakentamisen kiertotalouden käytännön sovellusmahdollisuuksiin. Opiskelijan osaaminen kehittyy oman rakennusalan kiertotalouden, materiaalivirtojen sekä elinkaariajattelun osalta.

Opintojakso sisältää aiheeseen liittyvän, työelämäläheisen kehittämistehtävän, joka on mahdollista suunnata oman erikoistumisalan sekä työelämän tarpeen mukaisesti.

 
Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus sisältää projektiraportin sekä osallistumisen loppuseminaariin.

Arviointi: hylätty – K5

Tyydyttävä (T1-T2)

Hyvä (H3-H4)

Kiitettävä (K5)

Opiskelija hallitsee perusteet opintojakson aihealueelta. Opiskelija pystyy tuettuna suoriutumaan useimmista opintojakson tehtävistä.

Opiskelija hallitsee hyvin opintojaksonkeskeisen sisällön. Opiskelija pystyy tuettuna suoriutumaan useimmista opintojakson tehtävistä.

Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihealueen.Opiskelija osaaitsenäisesti soveltaa tietoja käytäntöön ja osoittaa erityistä perehtyneisyyttä aiheeseen.

 
Pedagogiset järjestelyt

CAMPUSONLINE-opinnot / Lapin AMKin opiskelijoille varattu 15 paikkaa.

Opintojakso toteutetaan pääasiassa verkkoympäristössä suoritettavana itsenäisenä opiskeluna.

Oppimisen tukena toimivat ohjaustapaamiset Adobe Connect -ympäristössä.

  • vko 21 (aloitus)
  • vko 22 (ohjaus)
  • vko 23 (ohjaus)
  • vko 33 (päättäminen ja palaute)
Materiaali

Digitaalisessa oppimisympäristössä (Moodle) ja ohjaustapaamisten yhteydessä jaettava oppimismateriaali. Muut avoimet tietolähteet.

Sisältö

Opintojakson aikana tehdään tapauskohtaisesti määriteltävä, lähtökohtaisesti yrityksen toimeksiantoon pohjautuva kiertotalouden kehittämistehtävä. Kehittämistehtävän valinnassa huomioidaan aiheen työelämäläheisyys ja tarvelähtöisyys. Opiskelija aloittaa projektin toteutuksen laatimalla projektisuunnitelman annetun mallin mukaisesti. Projektisuunnitelman hyväksyy ohjaava opettaja.

Aiheiden valinnassa voidaan lähtökohtaisesti tukeutua Lapin AMKin Rakentamisen kiertotalous -opintojakson sisältöihin, kuten:

 • Rakennetun ympäristön kiertotalouden periaatteet ja ansaintamallit
 • Rakennetun ympäristön materiaalivirrat
 • Kiertotalouden tavoitteiden asettaminen ja suunnitteluvaiheen merkitys
 • Kestävä rakentaminen ja elinkaariajattelu
 • Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen ja ennakointi

Opintojakson tavoitteena on perehtyä rakentamisen kiertotalouden käytännön sovellusmahdollisuuksiin. Opiskelijan osaaminen kehittyy oman rakennusalan kiertotalouden, materiaalivirtojen sekä elinkaariajattelun osalta.

Opintojakso sisältää aiheeseen liittyvän, työelämäläheisen kehittämistehtävän, joka on mahdollista suunnata oman erikoistumisalan sekä työelämän tarpeen mukaisesti.

Opintojakso soveltuu sisältönsä puolesta ammattikorkeakoulun rakennus- ja yhdyskuntatekniikan ammattiopintojen yhteyteen. Opintojakson suorittaminen soveltuu myös ensimmäisen opintovuoden jälkeen toteutettavaksi. Opintojakso toteutetaan samanaikaisesti Lapin AMKin Rakentamisen kiertotalous -opintojakson kanssa. Voit suorittaa nämä opintojaksot erikseen tai halutessasi molemmat opintojaksot samanaikaisesti.

Arviointi

Opintojakson suoritus sisältää hyväksytysti toteutetun projektiraportin.

Arviointi:hylätty - K5

 In English