SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoR501RL30 Vesi- ja ympäristötekniikka, 5.00 op, 133 h
Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusMonimuotototeutus/18003
Toimipiste
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
VastuuopettajaPoikajärvi Janne
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm03.06.2019 - 31.07.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 44 
Ilmoittautumisaika15.03.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa veden kiertokulkuun liittyvät ilmiöt, vesihuollon perustoiminnot ja vesiensuojelun perusteet. Opiskelija tuntee rakentamiseen liittyvän ympäristöhallinnon ja -lainsäädännön.

 
Arviointikriteerit
ArvosanaArvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja
Tyydyttävä (1)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.
Hyvä (3)Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Kiitettävä (5)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.
 
Pedagogiset järjestelyt

Luennot/nauhoitteet (Adobe Connect), itsenäinen opiskelu, tehtävät.

Materiaali

Kirjallisuutta:

 • RIL 124-1 Vesihuolto I
 • RIL 124-2 Vesihuolto II
 • Vesihuoltotekniikan perusteet, Karttunen Erkki
 • Vesiensuojelun perusteet ja vesistöjen kunnostus, Penttinen Kari ja Niinimäki Juhani
 • Järvien kunnostus, Ulvi Teemu ja Lakso Esko (löytyy myös internetistä)

Moodlessa olevamateriaali.

 • Luentoaineisto
 • Muu materiaali
Sisältö
 • Veden kiertokulku
 • Vesihuollon perustoiminnot
 • Veden- ja jätevedenpuhdistuksen perusteet
 • Kiinteistökohtainen jätevedenpuhdistus
 • Vesiensuojelun perusteet
Arviointi

Hylätty 0 - Kiitettävä 5.

 Palaa In English