SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoR301LL31 Innovaatiot ja yrittäjyys , 10.00 op, 267 h
Kaupan ja kulttuurin osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/18002
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
VastuuopettajaTolvanen Anne
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm03.06.2019 - 31.07.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2019 - 15.04.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat hyödyntää innovointimenetelmiä etsiessäsi kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja liiketoimintaan. Osaat hankkia tietoa liiketoimintaympäristöstä ja hyödyntää pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuudet uuden liiketoiminnan luomisessa. Ymmärrät mitä valmiuksia yrittäjältä vaaditaan ja osaat toimia yrittäjämäisellä tavalla.

Opiskelijat haastatellaan ennen opintojakson alkamista heidän yrittäjyysvalmiuksiensa selvittämiseksi.

 
Arviointikriteerit

Opintojaksossa arvioitavia kompetensseja:

Innovaatio-osaaminen

  • Kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
  • Osaa etsiä kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Yrittämisenosaaminen

  • Opiskelija osaa toimia yrittäjämäisellä tavalla
  • Opiskelija osaa tunnistaa ja hyödyntää pohjoisen liiketoimintamahdollisuuksia.

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Innovointimenetelmien hallinta

Toimintaympäristötiedon soveltamistaito

Yrittäjyysosaaminen

Hallitsee innovointimenetelmien prosessin ja tunnistaa tulokset sekä osaa hankkia niihin liittyvää toimintaympäristötietoa.

Osaa ottaa kantaa tulosten liiketoiminnalliseen kannattavuuteen.

Tietää yrittäjältä edellytettävät valmiudet ja osaa selittää niiden merkityksen.

Osaa perustella tulosten toteuttamiskelpoisuutta toimintaympäristötiedolla.

Tunnistaa, mitä valmiuksia yrittäjältä vaaditaan.

Osaa hyödyntää innovointimenetelmiämahdollisuuksien kartoittamiseen.

Osaa kriittisesti tarkastella tuloksia ja tehdä kestäviä ja taloudellisia valintoja.

Tunnistaa yritystoiminnassa valitussa tilanteessa vaadittavan osaamisen ja osaa arvioida mikä on yrittäjän tärkein rooli.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö

Toteutukseen otetaan mukaan maksimissaan 20 opiskelijaa

Arviointi
 Palaa In English