SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoR705F19B Fysioterapian syventävä harjoittelu, 5.00 op, 133 h
Valmiina työelämään, harjoittelu
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/18002
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
VastuuopettajaRautio Anne
Muut opettajatHusa-Russell Johanna, Katajamäki Heli
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm03.06.2019 - 31.07.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2019 - 15.04.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet ja teema

Opiskelija osaa hankkia näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä terapiatilanteissa. Hän osaa monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti toteuttaa ja soveltaa erilaisia fysioterapiamenetelmiä. Hän kykenee luovaan ongelmaratkaisuun terapiatilanteissa. Opiskelija osaa hankkia, käsitellä, arvioida ja soveltaa tietoa kriittisesti eri terapiatilanteissa. Hän osaa vaikuttaa yhteiskunnassa aktiivisesti fysioterapia- ja toimintakyvyn edistämiseen liittyvien palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen huomioiden kuntoutus-, liikunta-, sosiaali- ja terveysalan kansalliset ja kansainväliset haasteet. Hän osaa toimia projektitoimintaan liittyvissä tehtävissä suunnitellen, toteuttaen ja arvioiden ko.toimintaa.

Teemana tässä osiossa syventävä harjoittelu

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Kyseessä on käytännön kenttäharjoittelu työelämän harjoittelupaikoissa.

Harjoittelun ohjaajina toimivat kentällä työelämän edustajat ja oppilaitoksesta käsin opintojaksoa ohjaavat kyseisen opintojakson ohjaavat opettajat. Kenttäharjoittelun ohjaaja on fysioterapeutti. Opintojakso on kestoltaan 135 h ja toteutuu pääsääntöisesti 4 viikon aikana.

Materiaali
Sisältö

Harjoittelujakso on opiskelijan opintosuunnitelmassa nimetty syventäväksi harjoitteluksi, jolloin opiskelijat hakevat itsenäisesti aihealueen ja harjoittelupaikan, minkä sisältöön he haluavat tarkemmin perehtyä. Opiskelija laatii jakson omat oppimistavoitteensa. Opiskelijalla liittyy harjoittelujaksoon kirjallinen tehtävä, jonka lopullinen sisältö tarkentuu ensimmäisen harjoitteluviikon aikana opiskelijan hahmottaessa harjoittelupaikkansa toimintakäytäntöjä. Kirjalliset tehtävät palautetaan ohjaavalle opettajalle harjoittelujakson loppuun mennessä.

Arviointi

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Arviointi pohjautuu opiskelijan omaan itsearviointiin ja ohjaajan kirjalliseen palautteeseen harjoittelujaksosta. Harjoittelujakson hyväksyy lopullisesti ohjaava opettaja.

 Palaa In English