SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP19-20/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoLAVV14 International Student Ambassador, 3.00 op, 80 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Kesä/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm03.09.2019 - 20.05.2020
Osallistujia min. 5 
Osallistujia max. 9 
Ilmoittautumisaika01.09.2019 - 15.05.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojaksolle osallistuva opiskelija toimii Lapin ammattikorkeakoulun kansainvälisenä opiskelijalähettiläänä.

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa:

- kuvailla suomalaista ja pohjoista kulttuuria, Lapin AMKia ja sen kansainvälistä toimintaympäristöä sekä tunnistaa kansainvälistymisen merkityksen opiskelijalle osana korkeakouluopintoja ja tulevalla työuralla.

- markkinoida kansainvälistymismahdollisuuksia ja toimia erilaisissa esittelytilanteissa.

- toimia rakentavassa yhteistyössä eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kanssa.

 
Arviointikriteerit

- Koulutukseen, suunnitteluun ja toimintaan osallistuminen

- Toiminnan raportointi ja raportin palauttaminen ohjeen mukaan.

Osaat markkinoida ja esitellä Lapin AMKin vaihtomahdollisuuksia eri kanavia käyttäen ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille.

Osaat opastaa kansainvälisiä vieraita ja esitellä heille kohdeorganisaatiota, kaupunkia ja lappilaista kulttuuria.

Osaat huomioida eri kulttuuritaustoista tulevien ryhmän jäsenten näkökulmat ja toimia tiimin jäsenenä.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opiskelija hakee toimintaan hakulomakkeella, jonka jälkeen kv-palvelut kutsuu hänet haastatteluun ja tekee valinnan sen perusteella (valintakriteereinä mm. kielitaito, motivaatio, hyvät vuorovaikutustaidot, opintojen eteneminen vaihtokokemus katsotaan eduksi). Opiskelija osallistuu koulutukseen. Kv-palvelut organisoivat toimintaa yhdessä osaamisalojen kv-koordinaattoreiden kanssa. Opiskelijalähettiläs sitoutuu toimintaan yhdeksi lukuvuodeksi. Opiskelijalähettiläät toimivat ja suunnittelevat toimintaa sekä ryhmänä että itsenäisesti Lapin AMKin kv-palveluiden ja kv-koordinaattoreiden toimeksiantojen pohjalta.

Opiskelija raportoi toiminnastaan Lapin AMKin kv-palveluihin, joka tarkistaa raportin ja toimittaa sen opintojen ohjaajalle. Opintojen ohjaaja merkitsee arvioinnin Winhaan. Kv-palvelut antavat opiskelijalle toiminnasta erillisen todistuksen sekä kirjallisen palautteen.

Materiaali

Lapin amkin www-sivut: Kansainvälinen toiminta, Exchange students, Opiskelijalle ja Hakijalle, www.cimo.fi - nettisivut ja julkaistut raportit, muut kv-palveluiden antama materiaali.

Gert Jan Hofstede, Paul B. Pedersen, Geerd Hofstede: Exploring Culture: Exercises, stories and synthetic cultures (2002)

Susan C. Schneider & Jean-Louis Barsoux, Günter K. Stahl: Managing Across Cultures.

Jean-Claude Usunier & Julie Anne Lee: Marketing Across Cultures.

Marie-Joelle Browaeys & Roger Price: Understanding Cross-Cultural Management.

Edward T. Hall: The Silent Language.

Ray French: Cross-cultural management in work organisations

Sisältö

- Koulutukseen osallistuminen

- Lapin AMKin kansainvälistymismahdollisuuksien esittely ja markkinointi (mm. kv-päivän järjestäminen yhdessä kv-palveluiden kanssa, osallistuminen vaihtoinfojen järjestämiseen ja omien kokemusten jakaminen infoissa, sosiaalisen median käyttö)

- Lapin AMKiin tulevien kv-vieraiden ohjelmaan osallistuminen; ympäristön esittely heille ja omien opiskelukokemusten jakaminen

- muut mahdolliset kv-toimintaan liittyvät tehtävät

Arviointi

Raportointi

Arviointi toteutetaan jatkuvana arviointina opintojakson aikana sekä opiskelijan kirjallisen raportin perusteella. Toiminnasta ja raportista annetaan kirjallinen palaute.

Raportin ohje: Laadi kaksiosainen raportti.

  1. osa: Kirjaa raporttiin (esim. taulukon muodossa) osallistumiset koulutukseen, opiskelijalähettilään toimintaan ja sen suunnitteluun sekä niihin käytetty työmäärä.

  2. osa: Kirjoita sanallinen raportti (väh. 3 sivua), jossa pohdit ja reflektoit osaamisesi karttumista suhteessa osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin: Mitä olet oppinut (tiedot ja taidot)? Miten kansainvälisyysosaamisesi on kehittynyt? Miten opiskelijalähettilästoimintaa voisi kehittää? Arvioi onnistumistasi toiminnassa.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää koulutukseen ja toimintaan osallistumista vähintään vaaditun tuntimäärän (80 h) verran sekä ohjeiden mukaan laaditun raportin palauttamista.

Arviointi: Hylätty / hyväksytty

 Palaa In English