SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP19-20/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoHYVX Seksuaalisuus ihmisen oikeutena ja voimavarana, 5.00 op, 133 h
CampusOnline
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaHavela Sirkka
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm16.09.2019 - 15.11.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika26.08.2019 - 09.09.2019
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla perehdyt ihmisen seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen. Ymmärrät seksuaalisuuden ihmisen pe­rustarpeena, oikeutena ja hyvinvointina. Saat käytannön työkaluja seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen ja sensi­tiiviseen ohjaukseen. Opiskelet, mitä tarkoitetaan seksuaalisuuden moninaisuudella ja miten, seksuaalisuutta ku­vataan eri kulttuureissa. Tarkastelet ja pohdit opintojakson aikana ajankohtaisia kysymyksiä liittyen seksuaalisuu­teen ja seksuaaliterveyteen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- tunnistaa ja osaa määritellä seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden peruskäsitteet
- ymmärtää seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden merkityksen osana eri ikäisten ihmisten terveyttä ja hyvinvointia
- osaa kuvata seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuuden
- tunnistaa yleisimpien sairauksien yhteyden seksuaalisuuteen
- osaa ottaa puheeksi seksuaalisuuden ja toimia työssään seksuaaliterveyttä edistävällä tavalla
- tunnistaa yhteiskunnassamme ajankohtaisia seksuaalioikeuksiin liittyviä haasteita ja osaa toimia niiden ehkäisemiseksi

 
Arviointikriteerit

Arviointiperuste
Opiskelija suorittaa vaaditut opintojaksoon liittyvät tehtävät hyväksytysti.
Hyväksytty / täydennettävä

 
Pedagogiset järjestelyt

CAMPUSONLINE-opinnot, ilmoittautuminen avautuu 26.8.2019,Lapin AMKin opiskelijoille varattu 30 opiskelupaikkaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso opiskellaan vapaasti valittavina opintoina verkossa syksyllä 2019.

Työskentely verkossa itsenäisesti. Oppimistehtävät tehdään yksin tai yhdessä opintojaksolle osallistuvien opiskelijoiden kanssa. Moduuleihin liittyvinä tehtävinä esim. keskustelut ja yhteiset pohdinnat keskustelualustoilla, sähköinen testi, yksilölliset kirjalliset tehtävät)

Opintojakson lisätiedot

Verkossa tapahtuvan työskentelyn mahdollistavat laitteet ja yhteydet.

Materiaali
Sisältö

Moduulit ja sisältö

Peruskäsitteet ja taustaa

Seksuaalisanasto

 • Moduuli 1Seksuaalisuus ihmisen elämän kulussa
 • Oman seksuaalisuuden kohtaaminen
 • Seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden peruskäsitteet
 • Seksuaalisuuden portaat
 • Elämänmittainen seksuaalisuus
 • Moduuli 2Seksuaalisuuden monimuotoisuus

 • Sukupuolisuuden moninaisuus ja seksuaalinen suuntautuminen
 • Seksuaalisuus ja etninen kulttuuri
 • Moduuli 3Seksuaalisuus ja terveys

 • Minäkuva ja seksuaalisuus
 • Ihmisen terveydentilan yhteys seksuaalisuuteen
 • Moduuli 4 Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen
 • Ohjauksen perusteet
 • Sensitiivinen seksuaaliohjaus
 • Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen
 • Moduuli 5 Seksuaalisuus oikeutena
 • Lainsäädäntö
 • Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta
 • Väkivallan ehkäisy
Arviointi

Hyväksytty / Täydennettävä

 Palaa In English