SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoK701SL31 Työyhteisö- ja organisaatio-osaaminen, 15.00 op, 400 h
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatSeppälä Leena, Takkula Tuija
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm03.06.2019 - 31.07.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2019 - 15.04.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • ymmärtää organisaation tavoitteellisen ja strategisen toiminnan merkityksen
  • osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä
  • osaa kuvata ja selittää työyhteisön ja organisaation toimintaa ohjaavan lainsäädännön sekä talous- ja henkilöstöhallinnon toimintaperiaatteet
  • osaa jäsentää esimiehen tehtävien keskeiset sisällöt
  • osaa arvioida omia valmiuksiaan toimia esimiestehtävissä

Sisältö:

  • harjoittelu sosiaalialan toimintaympäristössä (9 vko)
  • kirjallinen ammattianalyysi

Edeltävät opinnot:

Asiakastyöosaaminen (harjoittelu) 15 op ja ammatillinen osaamisen syventäminen (harjoittelu) 15 op tulee olla suoritettuna hyväksytysti ja työyhteisö- ja organisaatio-opinnot vähintään aloitettuna ennen tätä harjoittelua.

 
Arviointikriteerit

Hyväksytty:

Opiskelija on toiminut harjoittelupaikkansa työtehtävissä aktiivisesti. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä sekä arvioida omia valmiuksiaan toimia esimiestehtävissä. Opiskelija osaa kuvata ja selittää työyhteisön ja organisaation toimintaa ohjaavan lainsäädännön ja talous- ja henkilöstöhallinnon. Opiskelija osaa arvioida verkostotyön merkitystä sosiaalialan palveluissa sekä esittää näkemyksiä työkäytäntöjen kehittämiseksi. Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaista ja hän on toiminut työelämän sääntöjen mukaisesti.

Hylätty:

Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut passiivista ja/tai epäasiallista. Opiskelija ei ole tehnyt ammattianalyysiä tai se ei ole ohjeiden mukainen.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English