SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoK702HL32 Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu, 10.00 op, 267 h
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/18005
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
VastuuopettajaKehus Eija
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm03.06.2019 - 31.07.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Osaat hoitaa keskeisiä sisätauteja sairastavia potilaita osana moniammatillista työryhmää. Osaat määritellä kokonaisvaltaisesti hoidon tarpeet sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa yhdessä potilaan ja heidän läheisten sekä hoitoprosessiin osallistuvien kanssa tilanteen mukaan. Osaat toimia aloitteellisesti, ammatillisesti ja eettisesti ohjatessasi ja tukiessasi potilaita ja heidän läheisiään huomioiden voimavarat. Osaat toteuttaa suullista ja kirjallista raportointia ja toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaan. Perehdyt ja osallistut ohjattuna sisätauteja sairastavan asiakkaan ja potilaan lääkehoitoon. Perehdyt ja osallistut sisätauteja sairastavan asiakkaan ja potilaan tutkimuksiin perustellen niiden tarpeen. Noudatat potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita toiminnassasi.

 
Arviointikriteerit

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

 • Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
 • Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus.
 • Harjoittelutehtävien palauttaminen harjoittelun sovitun aikataulun mukaisesti.
 • Ohjauskeskustelut ja arvioinnit sovitun käytännön mukaisesti.
 • Vastuullinen ja potilasturvallinen toiminta harjoitteluyksikössä.
 • Harjoittelukohtaisten osaamistavoitteiden laatiminen ja niiden arviointi.

Hylätty:

 • Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
 • Harjoittelutehtävien ja dokumenttinen palauttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti
 • Ohjaus- ja arviointikeskustelujen laiminlyöminen
 • Ei toimi hoitotyössä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.
 • Ei kykene vastaanottamaan ohjausta.
 • Ei saavuta harjoitteluun laadittuja tavoitteita
 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English