SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoK702HL33 Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu, 10.00 op, 267 h
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/18004
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
VastuuopettajaMikkola Anja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm03.06.2019 - 31.07.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Osaat kuvata eri-ikäisten kirurgisten potilaiden hoitopolun hoitotyön osana hoitopolkua asiakaslähtöisesti läheiset ja omaiset huomioiden. Osaat olla hoidollisesti läsnä ja vuorovaikutuksessa aloitteellinen tukiessasi ja ohjatessasi potilaita tutkimuksiin, leikkauksiin ja muihin toimenpiteisiin. Osaat hoitaa ja ohjata kuntouttavalla työotteella erilaisia kirurgisia potilaita kokonaisvaltaisesti osana hoitotiimiä. Noudatat näyttöön perustuvan hoitotyön ja aseptiikan periaatteita toiminnassa eri toimintaympäristöissä potilaan ja asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä edistävästi. Osallistut kirurgisen hoitoprosessiin osaamistasi reflektoiden moniammatillisessa tiimissä kollegiaalisesti. Osaat tarkkailla ja arvioida potilaan peruselintoimintoja sekä osallistut peruselintoimintojen tukemiseen osana hoitotiimiä. Osoitat omaavasi itsenäistä, kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä suullisessa ja kirjallisessa raportoinnissa. Osallistut ohjattuna kirurgisen potilaan lääke- ja kivunhoitoon. Noudatat potilas- ja työturvallisuuden periaatteita toiminnassasi.

 
Arviointikriteerit

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

 • Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
 • Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus.
 • Harjoittelutehtävien palauttaminen harjoittelun sovitun aikataulun mukaisesti.
 • Ohjauskeskustelut ja arvioinnit sovitun käytännön mukaisesti.
 • Vastuullinen ja potilasturvallinen toiminta harjoitteluyksikössä.
 • Harjoittelukohtaisten osaamistavoitteiden laatiminen ja niiden arviointi.

Hylätty:

 • Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
 • Harjoittelutehtävien ja dokumenttinen palauttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti
 • Ohjaus- ja arviointikeskustelujen laiminlyöminen
 • Ei toimi hoitotyössä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.
 • Ei kykene vastaanottamaan ohjausta.
 • Ei saavuta harjoitteluun laadittuja tavoitteita
 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English