SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoK702HL34 Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyön harjoittelu, 10.00 op, 267 h
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/18004
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
VastuuopettajaVilen Pipsa
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm03.06.2019 - 31.07.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Osaat tunnistaa ja analysoida positiivisen mielenterveyden elementtejä ihmisen elämänkerronnassa ja terveyden kokonaisvaltaisessa edistämisessä. Osaat selittää keskeisimmät mielenterveys- ja päihdeongelmat ja kuvata niitä koskevat hoitotyön periaatteet ja hoitosuositukset sekä palvelu- ja hoitojärjestelmät eri toimintaympäristöissä asiakkaan elämänhallinnan näkökulmasta. Osaat arvioida mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin. Olet osallisena tiimityössä eri hoitomuotoja valittaessa ja toteutettaessa yksilö-, perhe-, ryhmä- ja yhteisötasolla sekä perehdyt lääkehoitoon ja muihin kuntoutumis- ja hoitomenetelmiin. Osaat toimia dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa eri toimintaympäristöissä asiakkaiden psyykkistä eheytymistä tukien kollegiaalisesti. Olet avoin erilaisissa kohtaamisissa syntyville omille tunteille ja kokemuksille ja keskustelet niistä hoitavan tiimin kanssa. Käytät työnohjausta ja työyhteisön tukea, vertaisarviointia sekä palautteita ammatillisessa kehittymisessään analysoiden omia persoonallisia vahvuuksiasi ja kehittämiskohteitasi hoitosuhdetyöskentelyssä ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Noudatat potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita toiminnassa.

 
Arviointikriteerit

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

 • Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
 • Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus.
 • Harjoittelutehtävien palauttaminen harjoittelun sovitun aikataulun mukaisesti.
 • Ohjauskeskustelut ja arvioinnit sovitun käytännön mukaisesti.
 • Vastuullinen ja potilasturvallinen toiminta harjoitteluyksikössä.
 • Harjoittelukohtaisten osaamistavoitteiden laatiminen ja niiden arviointi.

Hylätty:

 • Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
 • Harjoittelutehtävien ja dokumenttinen palauttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti
 • Ohjaus- ja arviointikeskustelujen laiminlyöminen
 • Ei toimi hoitotyössä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.
 • Ei kykene vastaanottamaan ohjausta.
 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English