SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoR702HL34 Mielenterveys-, kriisi ja päihdehoitotyön harjoittelu , 10.00 op, 267 h
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/18005
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
VastuuopettajaPekkala Tiina
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm03.06.2019 - 31.07.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2019 - 15.04.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat tunnistaa ja analysoida positiivisen mielenterveyden elementtejä ihmisen elämänkerronnassa ja terveyden kokonaisvaltaisessa edistämisessä. Osaat selittää keskeisimmät mielenterveys- ja päihdeongelmat ja kuvata niitä koskevat hoitotyön periaatteet ja hoitosuositukset sekä palvelu- ja hoitojärjestelmät eri toimintaympäristöissä asiakkaan elämänhallinnan näkökulmasta. Osaat arvioida mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin. Olet osallisena tiimityössä eri hoitomuotoja valittaessa ja toteutettaessa yksilö-, perhe-, ryhmä- ja yhteisötasolla sekä perehdyt lääkehoitoon ja muihin kuntoutumis- ja hoitomenetelmiin. Osaat toimia dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa eri toimintaympäristöissä asiakkaiden psyykkistä eheytymistä tukien kollegiaalisesti. Olet avoin erilaisissa kohtaamisissa syntyville omille tunteille ja kokemuksille ja keskustelet niistä hoitavan tiimin kanssa. Käytät työnohjausta ja työyhteisön tukea, vertaisarviointia sekä palautteita ammatillisessa kehittymisessään analysoiden omia persoonallisia vahvuuksiasi ja kehittämiskohteitasi hoitosuhdetyöskentelyssä ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Noudatat potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita toiminnassa.

 
Arviointikriteerit

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

 • Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
 • Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus.
 • Harjoittelutehtävien palauttaminen harjoittelun sovitun aikataulun mukaisesti.
 • Ohjauskeskustelut ja arvioinnit sovitun käytännön mukaisesti.
 • Vastuullinen ja potilasturvallinen toiminta harjoitteluyksikössä.
 • Harjoittelukohtaisten osaamistavoitteiden laatiminen ja niiden arviointi.

Hylätty:

 • Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
 • Harjoittelutehtävien ja dokumenttinen palauttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti
 • Ohjaus- ja arviointikeskustelujen laiminlyöminen
 • Ei toimi hoitotyössä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.
 • Ei kykene vastaanottamaan ohjausta.
 • Ei saavuta harjoitteluun laadittuja tavoitteita
 
Pedagogiset järjestelyt

Harjoittelu mielenterveystyön tai päihdehoitotyönyksiköissä, läsnäolo 100%

Simulaatio-opiskelun päivät harjoittelun alkaessa ja päättyessä, läsnäolo 100 %

Harjoitteluun liittyvät tehtävät: työkirja ja lääkepassi.

Materiaali
Sisältö

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen tiedät mielenterveyteen keskeisesti vaikuttavat perinnölliset, yksilölliset, sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät hoitotyön näkökulmasta. Osaat ottaa ne huomioon erilaisissa hoito- ja kuntoutusprosesseissa mielenterveyttä ennaltaehkäisevässä ja tukevassa hoitotyössä. Lisäksi osaat ohjattuna suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä näyttöön perustuen, yhdessä potilaan, hänen perheensä ja muun sosiaalisen verkoston kanssa. Työryhmän jäsenenä vastuullisesti noudatat ja sovellat alan lainsäädäntöä, työ- ja potilasturvallisuutta, eettisiä ja kestävän kehityksen periaatteita sekä työyhteisön sääntöjä. Tunnet mielenterveys- kriisi- ja päihdetyön palvelujärjestelmät. Yhteistyössä muiden palvelujärjestelmän toimijoiden kanssa osaat ohjata potilasta oikeiden palveluiden piiriin. Lisäksi osaat laatia kirjallisen raportin alan tietolähteisiin perustuen ja kielenkäyttösuositusten mukaisesti.

Arviointi

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Hyväksytty harjoittelu edellyttää opintojakson tavoitteiden saavuttamisen, harjoitteluun liittyvien tehtävien suorittamisen hyväksytysti sekä osallistumisen simulaatio-opiskelun päiviin harjoittelun alkaessa ja päättyessä.

 Palaa In English