SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP19-20/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoR604M21A Special Features of Using Northern Nature, 5.00 op, 133 h
Pohjoisten alueiden mahdollisuudet
Primarily for exchange students
ToteutusPerustoteutus/19001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajatSarajärvi Ismo
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Puuttuu
  
Opetuskieli
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus
T&k-integraatio
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Pedagogiset järjestelyt:

Teoriaopintoja sekä viiden päivänmittainen opintokäynti Lappiin, jossa tutustutaan pohjoisiin luonnonvara-alan elinkeinoihin sekä metsätalouden erityispiirteisiin.

Turvallisen hirvijahdin järjestelyt sekä jahtipäivä maastossa.

Opetus järjestetään englannin kielellä, jos mukana on vaihto-opiskelijoita.

Oppimistulokset:

Opiskelija tuntee Pohjois-Suomen luonnonkäytön haasteet ja ristiriitojen hallintakeinot eri käyttömuotojen välillä, sekä Pohjois-Suomen ja erityisesti Ylä-Lapin metsien käytön ja metsänhoidon ekologiset ja sosioekonomiset erityispiirteet; pohjoisten metsien ja niiden käytön erityispiirteet erityisesti koskien korkeita alueita, suojametsiä ja metsänrajakysymyksiä. Hän tietää erilaisten suojelualueiden ja erämaametsien hoidon ja käytön peruspiirteet.

Opiskelija perehtyy turvallisen hirvijahdin järjestelyihin lakien ja asetusten sekä turvallisuusohjeistusten kautta,tietää hirvenmetsästyksen turvallisuusjärjestelyt ja ymmärtää niiden merkityksen.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 In English