SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP19-20/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoXYV0007 Saksa, peruskurssi 1, 3.00 op, 80 h
Kieliopinnot
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajatLummi Raija
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm16.09.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min. 20 
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tutustuu uuteen kieleen ja kulttuuriin alusta asti.

Teemoina on perusarkitilanteita, joissa opitaan samalla kielen rakenteita.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opiskelu tapahtuu Adobe C-välineen avulla kontaktissa sekä Moodle-alustan avulla kotitehtävin. Opintojaksolla on sekä suullisia että kirjallisia tehtäviä ja opiskelu tapahtuu yksin, pareittain ja ryhmässä opettajan ohjauksessa sekä itsenäisesti. AC-tunteja ei korvata kirjallisilla tehtävillä. Opiskelija pyrkii osallistumaan vähintään 80 % tunneille oppimisprosessin sujuvuuden vuoksi.

Keskiviikkoisin klo 17.00-18.30. Tunnit AC:ssa.

Materiaali

UUSI KIRJA: Freut mich 1: Otava, Arja Blanco ja Pauli Kudel, 1. painos 2017.

Opiskelija hankkii opintojaksoa varten kirjan, joka on materiaalina ja perustana opiskelussa.

Sisältö

Opiskelu tapahtuu Adobe Connect-välineen avulla kontaktissa sekä Moodle-alustan avulla kotitehtävin. Opintojaksolla on sekä suullisia että kirjallisia tehtäviä ja opiskelu tapahtuu yksin, pareittain ja ryhmässä opettajan ohjauksessa sekä itsenäisesti. Adobe Connect-tunteja ei korvata kirjallisilla tehtävillä. Opiskelija osallistuu vähintään 80 % tunneille oppimisprosessin sujuvuuden vuoksi.

Keskiviikkoisin klo 17.00-18.30.

UUSI KIRJA: Freut mich 1: Otava, Arja Blanco ja Pauli Kudel, 1. painos 2017

Teemat: esittely, itsestä ja työstä kertominen, mielipiteen ilmaiseminen, säästä puhuminen, perustilanteet: matkaliput, ravintola, hotellivaraus, ostokset, juhlat jne kuinka paljon ehditään puolessa vuodessa

Arviointi

Arviointi on 0-K5. Opiskelijasaa opintojaksosta yhden arvosanan, joka sisältää sekä kirjallisen että suullisen yleiseurooppalaisen kielitaitotason A1.

Arvioinnin perustana on tunneilla aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 % kontaktitunneista, jotka ovat Adobe Connectin kautta), tehtävät ja tentti. Uusi alkava kieli vaatii opiskelijalta sitoutumista ja aktiivisuutta tunneilla sekä tuntien ulkopuolella itsenäisesti.

 Palaa In English