SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP19-20/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoXYV0012 Venäjä, peruskurssi 1, 3.00 op, 80 h
CampusOnline
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajatMuotka-Awaitey Arja
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm10.09.2019 - 24.10.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 35 
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.04.2019
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija perehtyy venäjän kielen alkeisiin lähtien kyrillisistä merkeistä. Harjoitellaan ymmärtämään ja käyttämään helppoa yleiskieltä arkitilanteissa selviytymiseksi. Harjoitellaan kohteliaisuusfraaseja.

Eurooppalaisella taitotasoasteikolla kurssi yltää tasolle A1.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Campusonline-opintojakso, ilmoittautuminen avautuu 26.8.2019 klo 8.00 --> Campusonline.fi .

Opintojaksolla on luentoja, harjoituksia opettajan Muotka-Awaiteyn virtuaalisessa Adobe Connect -luokassa. Luennoilla on 70% läsnäolopakko.

Moodlen oppimisalustaa hyödynnetään aktiivisesti.

Tunnit tiistaisin ja torstaisin.

Materiaali

Oppikirja: Alestalo Marjatta, Kafe Piter 1 (venäjää taitotasolle A1)

Kirjasta käydään kurssin aikana alkukappaleet.

Sisältö

Kurssi on tarkoitettu niille, joilla ei ole aiempia venäjän kielen opintoja.

Opiskelija:

  • oppii venäjän kielen aakkoset, ääntämisen ja intonaation

  • hallitsee kohteliaisuuksia

  • osaa kertoa itsestään

  • perehtyy venäjän kielen perusrakenteisiin

  • tutustuu venäläiseen kulttuuriin

Sisältö:

  • ääntämisen periaatteet, kyrilliset kirjaimet, intonaatio

  • verbin taivutuksia, substantiivien suku, pronomineja, lukusanat

  • tutustuminen, tervehdykset, esittelytilanteet, kellonajat, ammatti, kansalaisuudet, asuminen, työpaikka

Arviointi

Arviointi tehdään kirjallisen tentin ja harjoitusten sekä suullisen näytön perusteella. Opiskelijan tulee olla läsnä ilinc- oppitunneilla vähintään 70%.

Arviointi tapahtuu asteikolla 0-5.

 Palaa In English