SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP19-20/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoXYV0096 Venäjä 3, 3.00 op, 80 h
Kieliopinnot
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajatMuotka-Awaitey Arja
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm09.09.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.04.2019
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat
  • Opiskelija jatkaakeväällä alkamaansa kurssia Venäjä 2.

  • Eurooppalaisella taitotasoasteikolla kurssi yltää tasolle A1.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opiskelu tapahtuu Adobe Connect -ohjelman avulla kontaktissa sekä Moodle-alustan avulla kotitehtävin. Opintojaksolla on sekä suullisia että kirjallisia tehtäviä ja opiskelu tapahtuu yksin, pareittain ja ryhmässä opettajan ohjauksessa sekä itsenäisesti. AC-tunteja ei korvata kirjallisilla tehtävillä. Opiskelija pyrkii osallistumaan vähintään 80 % tunneille oppimisprosessin sujuvuuden vuoksi.

Keskiviikkoisin klo 19.00 - 20.30.

Materiaali

Oppimateriaali onalussa Fahrplan, josta opiskellaan viimeisimmät kappaleet ja sitten Deutsch im Berufsleben(Edita). Kirja toimii perusmateriaalina. Opettaja laatii Moodle-ympäristöön myös muita oppimista tukevia tehtäviä.

Sisältö

Opiskelu tapahtuu Adobe Connect-välineen avulla kontaktissa sekä Moodle-alustan avulla kotitehtävin. Opintojaksolla on sekä suullisia että kirjallisia tehtäviä ja opiskelu tapahtuu yksin, pareittain ja ryhmässä opettajan ohjauksessa sekä itsenäisesti. Adobe Connect-tunteja ei korvata kirjallisilla tehtävillä. Opiskelija osallistuu vähintään 80 % tunneille oppimisprosessin sujuvuuden vuoksi.

Arviointi

Arviointi on 0-K5. Opiskelija on opintojaksosta yhden arvosanan, joka sisältää sekä kirjallisen että suullisen yleiseurooppalaisen kielitaitotason A2-B1 riippuen opiskelijan oppimisen etenemisestä.

Arvioinnin perustana on tunneilla aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 % kontaktitunneista, jotka ovatAdobe Connectinkautta), tehtävät ja tentti. A2- B1-tason kieli vaatii opiskelijalta sitoutumista ja aktiivisuutta tunneilla sekä tuntien ulkopuolella itsenäisesti.

 Palaa In English