SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoR501RL33 Rakennusalan yrittäjyys ja johtaminen, 5.00 op, 133 h
Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusMonimuotototeutus/18003
Toimipiste
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
VastuuopettajaAngelva Juhani
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm03.06.2019 - 31.08.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden eri muodot ja mahdollisuuden itsensä työllistämiseen. Opiskelija tuntee yritystoiminnassa käytettävät innovaatiotoiminnan rahoitusmahdollisuudet. Opiskelija ymmärtää markkinoinnin ja myynnin tärkeyden yritystoiminnassa. Opiskelija osaa arvioida yrityksen riskinottokyvyn, kannattavuuden sekä hallitsee kustannuslaskennan peruskäsitteet. Opiskelija osaa rakennusalan yrityksen toiminnan ja toimintajärjestelmän sekä ihmisten ja asioiden johtamisen periaatteet sekä laadun merkityksen (ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001-standardin vaatimukset) yritystoiminnan kehittämisessä..

 
Arviointikriteerit
ArvosanaArvosanan kuvaus, kun arvioidaan teknisten järjestelmien ja työmenetelmien osaamista, töiden johdonmukaista tekemistä, teoreettisia tietoja ja raportointitaitoja
Tyydyttävä (1)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.
Hyvä (3)Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Kiitettävä (5)Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.
 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso suoritetaan oppimistehtävillä MOODLE-oppimisympäristössä.

Materiaali

Kirjallisuus

  • Teollisuustalous, Haverila & al
  • Ihmisten johtaminen, Hokkanen & Strömberg
  • Laatuun johtaminen, Hokkanen & Strömberg
  • Johdon laskentatoimi, Neilimo & Uusi-Rauva

https://oma.yrityssuomi.fi/, https://www.finnvera.fi/, https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu/ , https://www.rakennusteollisuus.fi/ , https://www.sfs.fi/

Moodlessa oleva materiaali

Muu ajankohtainen materiaali.

Sisältö
  • Yrittäjyys: yrityksen perustamisesta kannattavaan yritystoimintaan
  • Myynti ja markkinointi
  • Kannattavuus- ja kustannuslaskennan perusteet
  • Rakennusalan toimintajärjestelmät ja johtamisen periaatteet, itsensä johtaminen, laatujohtaminen
Arviointi
Osaaminen:Tyydyttävä
(1-2)
Hyvä
(3-4)
Kiitettävä
5
Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden muodot ja myynnin tärkeyden yritystoiminnassa. Opiskelija osaa periaatteet yrityksen kannattavuuden arvioinnista ja tietää kustannuslaskennan ja peruskäsitteistä. Opiskelija tietää rakennusalan yrityksen toiminnan ja toimintajärjestelmän, laatujohtamisen ja ihmisten johtamisen periaatteista.

Opiskelija tunnistaa yrittäjyyden eri muodot

-Opiskelija osaa tilinpäätöslaskelmien periaatteet, kustannuslaskennan ja hinnoittelun.

-Opiskelija osaa yrityksen toiminnan ja toimintajärjestelmän, laatujohtamisen ja ihmisten johtamisen periaatteet.

Opiskelija toimii yrittäjämäisesti ja osaa yrityksen perustamisen perusperiaatteet

Opiskelija osaa tilinpäätöskelmien keskeisen sisällön ja osaa arvioida yrityksen taloudellista tilaa niiden pohjalta. Osaa kustannuslaskennan periaatteita ja osaa hinnoitella tuotteen kustannusperusteisesti

Opiskelija osaa johtamisen työkalut.

Opiskelija toimii kiitettävän yrittäjämäisesti ja osaa tarvittaessa perustaa yrityksen.

Osaa tilinpäätöksen tarkoituksen ja keskeisen sisällön, ymmärtää laskelmien välisiä yhteyksiä ja osaa laatia laskelmia. Osaa keskeiset tunnusluvut.

Osaa hinnoitella tuotteen kustannusperusteisesti ja kykenee ottamaan huomioon myös muita tekijöitä

Opiskelija osaa hyödyntää johtamisen työkaluja.

Oppimisjakson arviointi tehdään oppimistehtävien perusteella.
Opiskelija laatii oppimissuunnitelman opintojakson alussa ja tekee itsearvioinnin osana kokonaisarviointia.

 Palaa In English