SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L19S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL76 Toimiva yritys, 5.00 op, 133 h
PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2019-2020, Kevät2/2019-2020
VastuuopettajaOvaskainen Antti
Muut opettajatSvanberg Leena
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2020 - 20.05.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2019 - 31.10.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Pystyt toteuttamaan liiketoiminnan työtehtäviä tiimin jäsenenä.

Kompetenssit: Liiketoimintaosaaminen, yrittäjyysosaaminen

Teemat:

Liiketoiminnan toteuttaminen ja käytännön prosessit

Tiimissä työskentely

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Liiketoiminnan työtehtävien toteuttaminen

Pystyt toteuttamaan liiketoiminnan työtehtäviä tiimin jäsenenä.

Pystyt toteuttamaan liiketoiminnan työtehtäviä aktiivisena ja vuorovaikutteisena tiimin jäsenenä.

Osaat hoitaa liiketoiminnan työtehtäviä sujuvasti ja osaat reflektoida omaa ja tiimin jäsenten toimintaa.

 
Pedagogiset järjestelyt

Oppiminen on organisoitu projektioppimisena, jossa ongelmia ratkotaan ongelmaperustaisesti. Oppimisprosessi sisältää ryhmätyöskentelyä, ryhmätehtäviä, ryhmäohjausta, tiedonhankintaa ja itsenäisiä oppimistehtäviä.

Materiaali

Toteutuksen tarkemmat tiedot on kuvattu toteutussuunnitelmassa, joka on saatavilla Moodle-ympäristössä.

Sisältö

Kevään opintojaksot integroidaan projektiin. Opintojakson sisältö:

  • Liiketoiminnan toteuttaminen ja käytännön prosessit, toimet ja velvoitteet
  • Myynti ja asiakkuudet
  • Tapahtuman järjestäminen
  • Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus
  • Yrityksen yhtiökokouksen pitäminen keväällä ja siihen liittyvät toimenpiteet (yrityksen lopettaminen ja sen käytännön toimet)

Arviointi

Oppimista (prosessiarviointi) ja osaamista (tuotosarviointi) arvioidaan koko lukukauden ajan ohjauksen ja palautteen keinoin. Arviointiasteikko on 5 - 1, hylätty. Tarkempi arviointisuunnitelma on osana toteutussuunnitelmaa, joka löytyy moodlesta.

 Palaa In English