SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L19S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL77 Taloushallinnon perusteet, 5.00 op, 133 h
PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2019-2020
VastuuopettajaOvaskainen Antti
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2020 - 18.03.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2019 - 31.10.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tunnet kirjanpidon perusteet, kirjanpitolain säännökset ja osaat arvonlisäverotuksen perusteet. Osaat tehdä pienen yrityksen kirjanpidon sekä laskea ja kirjata kuukausittaisen arvonlisäveron. Osaat laskea yrityksen verotettavan tulon määrän ja verot sekä tehdä jaksotukset ja laatia yrityksen tilinpäätöksen.

Osaat hyödyntää sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä ja tunnet robotisaation vaikutukset taloushallinnon tehtäviin.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen

Teemat:

Pk-yrityksen kirjanpito ja tilinpäätös

Alv-perusteet

Verotettava tulo

Taloushallinnon järjestelmät ja robotisaatio

Taloustietojen analysointi ja tulkinta

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä

Hyvä

Kiitettävä

Taloushallinnon raportointi ja tulkinta

Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen perustasolla ja tiedät taloushallintoa sekä arvonlisä- ja tuloverotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön.

Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon sekä hyödyntää tilinpäätöksestä saatavaa tietoa. Ymmärrät taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön. Tiedät arvonlisä- ja tuloverotuksen velvoitteet ja verotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön.

Osaat analysoida ja tulkita yrityksen kirjanpidon tulosta ja tiedät taloudellisen toiminnan kehittämiskohteet.

 
Pedagogiset järjestelyt

Oppimisprosessi sisältää luentoja, ryhmätyöskentelyä, ryhmätehtäviä, ryhmäohjausta, tiedonhankintaa ja itsenäisiä oppimistehtäviä.

Materiaali

Toteutuksen tarkemmat tiedot on kuvattu toteutussuunnitlemassa, joka on Moodle-ympäristössä.

Sisältö

Kirjanpidon teoria, peruskäsitteet ja -kirjaukset
Tilikauden kirjanpidon vaiheet
Tilinpäätöksen laatiminen ja jaksotukset
Tilinpäätösraportit; tuloslaskelman ja taseen rakenne ja tulkinta osana ulkoisen laskentatoimen raportteja
Arvonlisäverotuksen menettely, sen vaikutus kirjanpitoon ja sähköinen ilmoittaminen
Kirjanpitoa ja arvonlisäveroa säätelevä lainsäädäntö
Tulon verotus ja verovelvollisuus.
Verotettavan tulon laskenta ja yritysmuodon vaikutus verotukseen

Arviointi

Oppimista (prosessiarviointi) ja osaamista (tuotosarviointi) arvioidaan koko lukukauden ajan ohjauksen ja palautteen keinoin. Arviointiasteikko on 5 - 1, hylätty.

Tuotosarviointi koostuu seuraavista osista.

Kirjanpidon tentti 60 %

Talouden raportointi ja tulkinta -oppimistehtävä 40 %

 Palaa In English