SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L19S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL87 Johdon laskentatoimi, 5.00 op, 133 h
Liiketoiminnan talousosaaminen
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2020-2021
VastuuopettajaTurpeenniemi Sini
Muut opettajatKangasvieri Minna
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2021 - 18.03.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2020 - 30.09.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tunnet johdon laskentatoimen tehtävät ja peruskäsitteet. Ymmärrät, miten kustannukset muodostuvat yrityksen prosesseissa ja miten kustannuksia käsitellään erilaisissa laskelmissa.

Osaat kustannuslaskennan käsitteet ja laskentamenetelmät. Osaat laatia johdon päätöksenteossa tarvittavia laskelmia ja tehdä päätelmiä niiden perusteella.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen

Kustannuslaskentamenetelmät

Toimintolaskenta

Hinnoittelu

 
Arviointikriteerit

Arvioitava osaaminen

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Kustannuslaskentataito

Osaat laatia johdon päätöksenteossa tarvittavia laskelmia ja tehdä päätelmiä niiden perusteella.

Osaat laatia johdon päätöksenteossa tarvittavia laskelmia, perustella tekemäsi ratkaisut ja tehdä päätelmiä tulosten perusteella.

Hallitset laskentamenetelmien käytön, osaat valita kuhunkin tilanteeseen sopivimmat laskentamenetelmät ja arvioida ratkaisuja.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
  • kustannuslaskentamenetelmät (kustannuslaskennan käsitteistö, kustannuslajit, kustannuspaikat, tuote-/asiakaskohtainen laskenta)
  • toimintolaskenta
  • hinnoittelu (hinnoittelustrategiat, kustannusperustainen hinnoittelu, markkinaperustainen hinnoittelu, muut hinnoittelumenetelmät, hintapäätösten vaikutukset)
Arviointi
 Palaa In English