SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L19S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL90 Talousohjaus, 5.00 op, 133 h
Liiketoiminnan talousosaaminen
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2020-2021, Kevät2/2020-2021
VastuuopettajaKangasvieri Minna
Muut opettajatTurpeenniemi Sini
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2021 - 20.05.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2020 - 30.09.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tunnet talousjohdon roolin ja ymmärrät talouden suunnittelun ja talousohjauksen tavoitteet ja tehtävät. Ymmärrät budjetointiprosessin vaiheet ja osaat laatia budjetin ja toteuttaa budjettitarkkailun.

Osaat laatia päätöksenteon tueksi tarvittavia laskelmia ja raportteja sekä tehdä perusteltuja toimenpide-esityksiä.


Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen, johtamisosaaminen

Teemat:

Johtaminen ja talousohjaus

Budjetointi talousohjauksen välineenä

Strateginen kustannusjohtaminen

Tunnusluvuilla johtaminen

Suoritusmittaus ja strateginen ohjaus

 
Arviointikriteerit

Arvioitava osaaminen

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Talousohjaus ja budjetointi

Tunnet talousjohtamisen ja -ohjauksen tavoitteet. Ymmärrät budjetointiprosessin vaiheet ja osaat laatia budjetin sekä toteuttaa budjettitarkkailun.

Osaat laatia päätöksenteon tueksi tarvittavia laskelmia ja raportteja sekä tehdä perusteltuja toimenpide-esityksiä

Osaat suunnitella ja ohjata toimintaa budjetoinnin ja strategisen ohjauksen avulla.

Osaat hyödyntää talousohjauksen menetelmiä ja tunnuslukuja tulosohjauksen

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
  • johtaminen ja talousohjaus
  • budjetointi talousohjauksen välineenä
  • strateginen kustannusjohtaminen (tavoitekustannuslaskenta, elinkaarilaskenta)
  • tunnusluvuilla johtaminen (tulosvastuu, tilivelvollisuus, tulosraportointi, palkitseminen)
  • suoritusmittaus ja strateginen ohjaus (strateginen ohjaus, tasapainotettu tuloskortti, laatujohtaminen, riskienhallinta, kestävä kehitys)
Arviointi
 Palaa In English