SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L19S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL96 Tuloksellinen myynti ja asiakassuhteet, 5.00 op, 133 h
Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2020-2021, Kevät2/2020-2021
Vastuuopettaja
Muut opettajatJunna Ritva, Kuisma Tuija
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2021 - 20.05.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2020 - 30.09.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Ymmärrät myynnin merkityksen yritykselle ja osaat tehdä ylemmän tason myyntiin liittyviä päätöksiä. Osaat toteuttaa budjetin ja sovittaa sen osaksi myyntityötä. Osaat käytännön myyntilanteet ja ymmärrät asiakassuhteiden johtamisen merkityksen myynnissä. Pystyt toteuttamaan myyntiä vastuullisesti ja ymmärrät kuinka myyntiä voidaan mitata.

Kompetenssit: Liiketoimintaosaaminen, myyntiosaaminen, taloushallinnon osaaminen

 
Arviointikriteerit

Arvioitava osaaminen

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Myyntityö

Ymmärrät myyntityön roolin yrityksissä. Osaat ja tunnistat myyntiprosessin eri vaiheet. Osaat toimia vastuullisesti myyntitilanteessa.

Ymmärrät myyntityön roolin yrityksissä. Osaat myyntiprosessin eri vaiheet ja osaat hyödyntää niitä vastuullisesti erilaisissa myyntitilanteissa.

Osaat kehittää myyntityötä monipuolisesti yritystä hyödyttäen. Osaat myyntiprosessin vaiheet erinomaisesti ja pystyt hyödyntämään niitä perustellusti ja vastuullisesti laajasti erilaisissa myyntitilanteissa.

Asiakkuudet

Osaat ja tunnistat asiakasprosessit ja osaat hyödyntää yksinkertaista asiakastietoa.

Osaat analysoida asiakasprosesseja ja osaat hyödyntää asiakastietoa erilaisissa tilanteissa.

Osaat kehittää asiakasprosesseja monipuolisesti ja kriittisesti perustuen kerättyyn asiakastietoon.

Budjetointi

Ymmärrät myyntityön tuloksellisuustavoitteet ja osaat toteuttaa yksinkertaisen budjetin.

Osaat toteuttaa budjetin ja hinnoitella palvelut ja tuotteet tuloksellisesti.

Osaat toteuttaa arvoa tuottavan budjetin ja osaat mitata sitä oikeilla keinoilla.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
  • Myynnin strategiset päätökset

  • Budjetointi

  • Neuvottelustrategiat ja taktiikat käytännön myyntitilanteissa

  • Asiakaspolku ja tuloksellisen myyntityön prosessit

  • Asiakassuhteiden johtaminen ja hallinta

  • Myyntityön tuloksellisuuden mittaaminen ja vastuullisuus

Arviointi
 Palaa In English