SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L19S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL97 Palveluliiketoiminnan englannin kieli ja viestintä, 5.00 op, 133 h
Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2020-2021
VastuuopettajaLajunen-Tuokko Ulla
Muut opettajatJunna Ritva
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2021 - 18.03.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2020 - 30.09.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Pystyt toimimaan haastavissa vuorovaikutustilanteissa ja kommunikointiin englanniksi oman ammattialasi työympäristössä ja verkostoissa. Osaat kirjoittaa alaasi liittyviä liike-elämän asiatekstejä sekä kykenet valmistelemaan ja pitämään suullisia esityksiä ja myyntipuheita vakuuttavasti eri kohderyhmät huomioiden. Ymmärrät ja osaat käyttää liiketalouden ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalasi termistöä.

Kompetenssit: Kansainvälistymisosaaminen, myyntiosaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen

 
Arviointikriteerit

Arvioitava osaaminen

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Kansainvälisyysosaaminen ja englannin kieli

Pystyt vuorovaikutteiseen kommunikointiin englannin kielellä työympäristössä.

Osaat käyttää ammattialasi englannin peruskäsitteistöä asiateksteissä ja erilaisissa työtilanteissa.

Pystyt sujuvaan, vuorovaikutteiseen kommunikointiin englannin kielellä työympäristössä.

Osaat kirjoittaa englannin kielellä oman alasi asiakirjoja päivittäisten työtehtävien hoitamisessa.

Pystyt sujuvaan vuorovaikutteiseen kommunikointiin englannin kielellä työympäristössä erilaiset ja monikulttuuriset kohderyhmät huomioiden.

Osaat kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä asiakirjoja englannin kielellä käyttäen ammattikäsitteistöä.

Vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen

Selviydyt tyydyttävästi suullisissa ja kirjallisissa viestintä- ja asiakaspalvelutilanteissa.

Selviydyt suullisissa ja kirjallisissa viestintä- ja asiakaspalvelutilanteissa hyvin.

Toimit erinomaisesti haastavissakin suullisissa ja kirjallisissa viestintä- ja asiakaspalvelutilanteissa.
Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta rakentavasti.

Myyntiosaaminen

Pystyt suoriutumaan tietylle kohderyhmälle suunnatusta myyntipuheesta/-esityksestä.

Osaat laatia johdonmukaisen ja kohdennetun myyntipuheen/-esityksen ja esittämään sen sujuvasti.

Osaat laatia hyvin johdonmukaisen ja tarkoin kohdennetun myyntipuheen/-esityksen ja esittämään sen erinomaisen sujuvasti ja erittäin vakuuttavasti.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
  • kansainvälisyys ja englannin kielen osaaminen

  • viestintä- ja vuorovaikutustaidot

  • myyntiosaaminen

Arviointi
 Palaa In English