SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP19-20/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoLAVV16 Balanssia arkeen ja opiskeluun, 5.00 op, 133 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajatHonkela Tuovi, Perttunen Paula, Sipilä Maria
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.10.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson tavoitteena on pohtia oman arjen elementtejä ja löytää keinoja mm. stressinhallintaan, jännittämiseen, mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä opiskeluun ja oppimiseen. Tavoitteena on myös oppia tunnistamaan ja arvioimaan omaan jaksamiseen liittyviä kysymyksiä sekä hyödyntää opintojaksolla esiteltyjä menetelmiä oman hyvinvoinnin ja opiskelun tueksi.

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää mitkä asiat vaikuttavat omaan hyvinvointiin ja opiskelukykyyn sekä minkälaisia mekanismeja liittyy mm. stressiin ja jännittämiseen. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on tietoa, valmiuksia ja välineitä omasta hyvinvoinnista ja opiskelun sujuvuudesta huolehtimiseen.

 
Arviointikriteerit

.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opiskelija tutustuu opintojakson teemoihin itsenäisesti omaan tahtiin Moodlesta löytyvien videoiden, pohdintatehtävien ja oheismateriaalien kautta. Opiskelijan tulee kirjoittaa oppimispäiväkirjaa prosessin aikana.

Opintojakson aikataulu: opintojakso toteutuu ajalla 1.10.2019-31.12.2019.

Materiaali

Videot, artikkelit ja verkkomateriaali.

Sisältö

Opiskelija valitsee aluksi neljästä eri teemasta kaksi tutustuttavakseen. Teemat ovat:

 1. STRESSI Mitä stressi on? Miten stressi vaikuttaa hyvinvointiimme?
 2. JÄNNITTÄMINEN Miksi jännitämme? Mitkä asiat lisäävät ja vähentävät jännittämistä?
 3. MIELEN HYVINVOINTI Miten vahvistaa mielenterveyttä?
 4. OPISKELU JA OPPIMINEN Mikä avuksi oppimisen haasteisiin? Mikä meitä motivoi?

Lisäksi kukin osallistuja perehtyy seuraaviin teemoihin:

 • Hyvä arki ja arjen voimavaratekijät
 • Mielen ja kehon rauhoittelu sekä hengähdyshetket
 • Tunteiden, ajatusten ja toiminnan yhteys
 • Riittävän hyvä
 • Sosiaaliset suhteet
 • Omien opintojen haltuun ottaminen
 • Kohti tulevaa
Arviointi

Hyväksytty / Täydennettävä

 Palaa In English