SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoK702H51C1 Ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyön harjoittelu, 6.00 op, 160 h
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
VastuuopettajaMeinilä Arja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm03.06.2019 - 31.07.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2019 - 31.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

ILMOITTAUDU SOLE OPSIN KESÄOPINNOISSA K702H51C1 Ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyön harjoittelu, 6.00 op, 160 h

PALAUTA VASTAAVALLE OPETTAJALLE SÄHKÖPOSTIIN HARJOITTELUN TAVOITTEET 6.6. MENNESSÄ

ILMOITA SUUNNITELTU KESÄTYÖPAIKKASI VASTUUOPETTAJALLE, joka hyväksyy harjoittelupaikkasi.

KUN KESÄHARJOITTELUPAIKKASI ON HYVÄKSYTTY:

Kirjaa tavoitteesi harjoittelun alussa työkirjaasi. Harjoittelun päätyttyä kirjaa itsearviointi ja pohdi, miten olet saavuttanut tavoitteesi. Huomaathan että harjoittelun tulee päättyä viimeistään 31.7.

Pyydä työtodistus, jossa ilmenee, että olet toiminut sairaanhoitajan sijaisena.

Toimita työtodistus ja työaikalista ohjaavalle opettajalle elokuussa ennen loppukeskustelua.

Varaa loppukeskusteluaika harjoittelun vastaavalta opettajalta sähköpostilla elokuulle ( ½ tuntia / opiskelija). Loppukeskustelu voidaan käydä skypessä, puhelimessa, opettajan työhuoneessa.

Jos sinulla on jotain kysyttävää kesäharjoitteluusi liittyen ole yhteydessä allekirjoittaneeseen.

Harjoittelun vastaava opettaja:

Arja Meinilä

arja.meinila@lapinamk.fi

p. 050 3109498

Materiaali
Sisältö

Kotisairaanhoidon/ kotihoidon harjoittelun tavoitteet:

Opiskelija:

Edistää hyvää, arvokasta ja turvallista ikääntymistä.

Kykenee moniammatilliseen yhteistyöhön ikääntyneen/vanhuksen tarvitseman sairaan- ja terveydenhoitotyön toteuttamiseksi vastuualueellaa

Arvioi itsenäisesti ikääntymisen vaikutuksia ja merkityksiä ihmisen terveydentilaan ja

toimintakykyyn sekä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi kotikäynnin

Tuntee ikääntyneen/vanhuksen terveystarpeet ja terveydenedistämisen erityispiirteet (esim. ravitsemus, liikunta, päihteet ja sosiaaliset suhteet)

Osaa käyttää erilaisia toimintamuotoja ja työmenetelmiä asiakkaan ja hänen

läheistensä, yhteisön ja ympäristön vaatimusten ja haasteiden mukaan esim. neuvola-ja terveystarkastustoiminta, ennakoivat kotikäynnit, terveyttä ja toimintakykyä sekä

kuntoutusta tukeva toiminta

Osaa hyödyntää hyvinvointiteknologian käyttömahdollisuuksia ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyössä.

Toteuttaa lääkehoitoa ja arvioi ikääntymisen vaikutuksia lääkehoitojen toteutumiseen sekä tunnistaa lääkehoitojen ongelma-alueita

Osaa laatia hoito- ja palvelusuunnitelman ja toimii terveydenhoitotyön asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja tiimeissä ja pystyy johtamaan ja koordinoimaan

niiden toimintaa

Arviointi
 Palaa In English