SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäRA31L20K/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL71 Ideasta liiketoimintaa, 5.00 op, 133 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19002
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2019-2020, Kevät2/2019-2020
VastuuopettajaTurpeenniemi Sini
Muut opettajatTolvanen Anne
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2020 - 20.05.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tunnet yrityksen perustoiminnot. Ymmärrät liiketoiminnan vastuullisuuden osana yrityksen kilpailukykyä. Tiedät kannattavan liiketoiminnan perusteet ja osaat hyödyntää tietoa liiketoiminnan talouden ja rahoituksen suunnittelussa ja arvioinnissa.

Tunnistat liiketoimintamahdollisuuksia, osaat hakea ja hyödyntää tietoa liiketoiminnan suunnitteluun. Tiedät asiakkaiden tarpeista ja arvonluonnista lähtevän liiketoiminnan suunnittelutavan. Ymmärrät liiketoimintaprossien keskinäiset vaikutukset sekä kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan periaatteet.

Kykenet ottamaan vastuun omasta toiminnastasi ja sen seurauksista. Osaat toimia tiimissä aktiivisena jäsenenä sekä reflektoida omaa toimintaasi sekä tiimijäsenten toimintaa.

Kompetenssit: Liiketoimintaosaaminen, yrittäjyysosaaminen

Teemat:

Tiimiytyminen, tiimin toiminta ja pelisäännöt

Liikeidea

Yritystoiminnan käynnistäminen

Yrityksen ydinprosessit

Yrityksen liiketoimintaympäristö

Liiketoiminnan vastuullisuus

Liiketoiminnan kannattavuus

Rahoitussuunnittelun perusteet

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä

Hyvä

Kiitettävä

Liiketoiminnan osa-alueet ja sen tuloksellisuus

Osaat kuvata yrityksen perustoiminnot sekä yrityksen toimintaympäristön vuorovaikutteisuuden. Ymmärrät liiketoiminnan vastuullisuuden osana kilpailukykyä.

Tiedät kannattavan toiminnan muodostumisen periaatteet ja sen merkityksen liiketoiminnassa. yrityksen rahoitussuunnittelun perusteet.

Ymmärrät yrityksen perustoiminnot sekä eri osa-alueiden merkityksen.

Ymmärrät kannattavan liiketoiminnan muodostumisen ja yrityksen rahoitussuunnittelun perusteet. Osaat arvioida yrityksen taloudellista tilaa ja tehdä johtopäätöksiä tunnuslukujen perusteella.

Osaat ottaa huomioon yrityksen eri osa-alueiden keskinäiset vaikutukset toisiinsa. Osaat arvioida toiminnan kannattavuutta ja tunnistat kehittämisen kohteet.

Liiketoiminnan suunnitteluosaaminen

Osaat tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia, tiedät asiakkaiden tarpeista ja arvonluonnista lähtevän liiketoiminnan suunnittelutavan ja osaat suunnitella yritystoimintaa niiden pohjalta.

Ymmärrät liiketoimintaprosessien keskinäiset vaikutukset sekä kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan periaatteet

Osaat toimia yrittäjämäisellä tavalla sekä suunnitella kannattavaa ja vastuullista yritystoimintaa liikeidean pohjalta.

Osaat hyödyntää innovaatioita ja tunnistaa niiden luomia liiketoimintamahdollisuuksia. Osaat suunnitella kannattavaa ja vastuullista liiketoimintaa asiakkaiden tarpeista ja arvonluonnista lähtien.

Vastuu omasta toiminnasta

Kykenet ottamaan vastuun omasta toiminnasta ja toimimaan osana tiimiä.

Osaat toimia aktiivisesti tiimin jäsenenä ja otat vastuuta tiimin toiminnasta.

Kykenet kehittämään ja ohjaamaan tiimin toimintaa tuloksellisesti.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English