SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäRA31L20K/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL75 Myynnin ja markkinoinnin perusteet, 5.00 op, 133 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19002
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät2/2019-2020
VastuuopettajaNisula Sari
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm19.03.2020 - 20.05.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tunnet markkinoinnin ja markkinointiympäristön peruskäsitteet. Osaat tunnistaa yrityksen asiakkaat, hahmottaa ostokäyttäytymistä ja asiakassegmenttejä. Tunnet yrityksen markkinoinnin ja sen kilpailukeinot. Tunnistat markkinoinnin vastuullisuuden periaatteet ja käsitteet.

Osaat hahmottaa myynnin tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Osaat toteuttaa myyntiä

Ja tunnistat sisäisen myyjäsi. Tiedät myynnin tärkeyden organisaatiolle ja ymmärrät myyntiprosessin eri vaiheet.

Ymmärrät myyntiin ja markkinointiin liittyvät riskit ja vastuullisen tavan toimia.

Kompetenssit: Liiketoimintaosaaminen, myyntiosaaminen, markkinointiosaaminen

Teemat:

Markkinoinnin osa-alueet

Markkinoinnin toimintaympäristö

Markkinoinnin suunnittelu

Myyntiprosessien eri vaiheet

Tuloksellinen myynti

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä

Hyvä

Kiitettävä

Markkinoinnin ja markkinointiympäristön tunteminen

Tiedät markkinoinnin eri osa-alueet sekä markkinointiin ja myyntiin liittyvät riskit. Tunnet markkinoinnin kilpailukeinot.

Tiedät markkinoinnin kilpailukeinot ja työkalut. Osaat hankkia tietoa yrityksen markkinaympäristöstä.

Osaat soveltaa ja analysoida toimintaympäristöstä saamaasi markkinatietoa perustellusti j markkinoinnin suunnittelussa

Tuloksellisen myynnin osaaminen

Tiedät myyntiprosessien eri vaiheet ja myynnin tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät ja osaat soveltaa niitä.

Ymmärrät myyntiprosessien eri vaiheet ja tavoitteet.

Ymmärrät tuloksellisen myynnin merkityksen organisaatiolle.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English