SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäRA31L20K/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL40 Liiketoiminnan riskien kartoitus, 5.00 op, 133 h
Liiketoiminnan kokonaisvaltainen riskienhallinta ja yritysturvallisuus
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2020-2021, Kevät2/2020-2021
VastuuopettajaLämsä Tia
Muut opettajatVähäkuopus Mari
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2021 - 20.05.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2020 - 30.09.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Osaat kartoittaa liiketoiminnan riskejä ja analysoida niitä. Osaat hyödyntää riskienhallinnan

työvälineitä riskien kartoituksessa.

Ymmärrät projektinhallinnan periaatteet ja hallitset keskeisimmät projektityöskentelyyn liittyvät

käsitteet. Osaat laatia projektisuunnitelman ja työskennellä projektissa sen tavoitteiden

mukaisesti.

Sisältö:

  • yritysturvallisuuden, riskien ja riskien haliinnan käsitteet
  • liiketoiminnan riskien tunnistamisen ja arvioinnin menetelmät
  • riskienhallinnan työvälineet
  • projektisuunnitelma
  • projektityöskentely

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä 1-2

Hyvä 3-4

Kiitettävä 5

Liiketoiminnan riskien kartoitus

Tunnistat liiketoimintaan liittyviä keskeisiä riskejä ja osaat arvioida niiden vakavuutta. Osaat käyttää riskienhallinnan työvälineitä.

Osaat kartoittaa liiketoiminnan riskit, tunnet riskien arvioinnin menetelmät ja osaat hyödyntää niitä. Osaat luokitella ja priorisoida liiketoiminnan riskit.

Osaat suunnitelmallisesti toteuttaa liiketoiminnan riskien kartoituksen ja arvioida sen tuloksia kriittisesti.

Projektityöskentelyn osaaminen

Osaat suunnitella ja työskennellä projektissa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida projektin.

Osaat sovitussa aikataulussa suunnitella, toteuttaa ja raportoida projektin. Osaat kriittisesti arvioida sen tuloksia suhteessa tavoitteisiin.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English