SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäRA31L20K/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL42 Strategiset riskit liiketoiminnan suunnittelussa, 5.00 op, 133 h
Liiketoiminnan kokonaisvaltainen riskienhallinta ja yritysturvallisuus
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2020-2021
VastuuopettajaVähäkuopus Mari
Muut opettajatPälli Petri
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2021 - 18.03.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2020 - 30.09.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Osaat organisaation strategisen suunnittelun keskeiset periaatteet ja tunnet strategiatyökalut. Osaat hyödyntää ennakointimenetelmiä. Ymmärrät liiketoiminnassa tapahtuvien muutosten taustoja ja niiden vaikutuksia yrityksen toimintaan. Tiedät miten strategiset päätökset huomioidaan käytännössä liiketoiminnan suunnittelussa. Tiedät mitä ovat yrittäjyyteen liittyvät riskit, strategiset riskit, riskinottokyky ja osaat arvioida niitä. Ymmärrät riskienhallinnan ja yritysturvallisuuden merkityksen organisaation jatkuvuuden kannalta.

Sisältö:

 1. Strateginen suunnittelu ja johtaminen, strategiset riskit
 2. Strategisen suunnittelun keskeiset periaatteet ja menetelmät
 3. Ennakointi ja ennakoinnin työkalut
 4. Riskiarviointi osana strategista suunnittelua
 5. Strategiset riskit ja niiden arviointi
 6. Muutokseen ja uudistumiseenliittyvät riskit
  - Strategisten päätösten huomiointi liiketoiminnan suunnittelussa
  - Riskienhallinnan ja yritysturvallisuuden merkitys
         * organisaation liikeideassa, arvoissa, yritysetiikassa ja yhteiskuntavastuussa
         * riskinottokyky ja sen arviointi
 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä 1-2

Hyvä 3-4

Kiitettävä 5

Strateginen suunnitteluosaaminen

Osaat strategisen suunnittelun käsitteet ja suunnitteluprosessin pääpiirteet ja tiedät miten strategiset päätökset näkyvät liiketoiminnan suunnittelussa.

Ymmärrät strategisen suunnittelun keskeiset periaatteet ja menetelmät sekä niiden vaikutukset liiketoiminnan suunnitteluun.

Hallitset strategisen suunnittelun keskeiset periaatteet ja menetelmät ja osaat huomioida strategiset päätökset käytännön liiketoiminnan suunnittelussa.

Ennakointiosaaminen

Osaat hyödyntää ennakointityökaluja ja tunnistat liiketoiminnan suunnittelussa tarvittavaa ennakointitietoa yrityksestä ja sen toimintaympäristöstä.

Osaat hyödyntää yrityksestä ja sen toimintaympäristöstä saatavaa ennakointitietoa ja ymmärrät sen merkityksen liiketoiminnan suunnittelussa.

Osaat arvioida yrityksestä ja sen toimintaympäristöstä saatavaa ennakointitietoa.

Strategiset riskit liiketoiminnan suunnittelussa

Tiedät liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät strategiset riski ja osaat arvioida niitä

Tiedät strategiset riskit ja osaat arvioida niitä liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta.

Osaat luokitella ja priorisoida strategiset riskit ja huomioida ne liiketoiminnan suunnittelutilanteissa.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English