SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäRA31L20K/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL43 Vastuullinen johtaminen ja työyhteisön vastuut ja velvoitteet, 10.00 op, 267 h
Liiketoiminnan kokonaisvaltainen riskienhallinta ja yritysturvallisuus
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2020-2021, Kevät2/2020-2021
VastuuopettajaVähäkuopus Mari
Muut opettajatKaihua Heidi, Pälli Petri
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2021 - 20.05.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2020 - 30.09.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tiedät organisaation johtamisen osa-alueet ja miten toimintaa johdetaan organisaation, ihmisten ja toimintaympäristön näkökulmista sekä tunnet hyvän hallintotavan keskeiset vaatimukset. Tunnet henkilöstöjohtamisen käsitteitä ja perusteorioita. Tiedät mitä on turvallisuusjohtaminen ja miten toimintaa johdetaan organisaation kriisitilanteissa.

Tunnet henkilöstösuunnittelun tehtävät ja osaat laatia organisaation henkilöstösuunnitelman. Tiedät henkilöstöturvallisuuteen liittyviä riskejä ja miten turvataan organisaation toiminnalle kriittiset henkilöresurssit.

Sisältö:

  1. Organisaation johtaminen
  2. Hyvä hallintotapa
  3. Henkilöstösuunnittelu
  4. Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstöriskit, osaamisen riskit
  5. Turvallisuus työssä
  6. Erityistilanteiden johtaminen
    * Turvallisuusjohtamisen verkosto
 
Arviointikriteerit

Arvioinnin kohde

Tyydyttävä 1-2

Hyvä 3-4

Kiitettävä 5

Organisaation johtamisen ja hyvän hallintotavan osaaminen

Tiedät organisaation johtamisen osa-alueet ja tiedät miten toimintaa johdetaan. Tiedät myös miten toimintaa johdetaan organisaation kriisitilanteissa. Tiedät hyvän hallintotavan vaatimukset.

Tiedät ja osaat kuvata johtamisen osa-alueet ja miten toimintaa johdetaan. Tunnet hyvän hallintotavan vaatimukset ja toimintatavat.

Ymmärrät johtamisen ja hyvän hallintotavan vaatimukset, toimintatavat ja merkityksen organisaation menestykselle.

Henkilöstösuunnittelun, henkilöstön suojaamisen ja turvaamista koskevan sääntelyn osaaminen

Tiedät henkilöstöhallintoa ja henkilöstön suojaamista ja turvaamista koskevaa lainsäädäntöä. Tiedät henkilöstösuunnittelun ja henkilöstön turvaamisen tehtävät sekä henkilöstöön liittyvät riskit. Osaat laatia organisaation henkilöstösuunnitelman.

Tunnet henkilöstöhallintoa ja henkilöstön suojaamista ja turvaamista koskevaa lainsäädäntöä ja osaat huomioida sen henkilöstöhallinnon suunnittelussa. Tiedät henkilöstöön liittyvät riskit ja tiedät miten varautua niihin.

Hallitset henkilöstöhallintoa ja henkilöstön suojaamista ja turvaamista koskevaa lainsäädäntöä laajasti ja osaat kattavasti huomioida sen henkilöstöhallinnon suunnittelussa. Tiedät henkilöstöön liittyvät riskit ja osaat varautua niihin.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English