SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L20S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL70 Orientaatio ja johdatus liiketalouden perusteisiin, 5.00 op, 133 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus, mukana eOppimispalveluiden edustus/20001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2020-2021
VastuuopettajaOvaskainen Antti
Muut opettajatKangasvieri Minna, Minkkinen Heidi, Svanberg Leena
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2020 - 22.10.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2020 - 15.05.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tunnet Lapin ammattikorkeakoulun toimintakäytänteet sekä toimintaa säätelevät ohjeistukset ja lainsäädännön. Tunnistat oman lähtötasosi korkeakouluopiskelijana ja osaat arvioida omaa osaamistasi. Osaat toimia vastuullisena opiskelu- ja työyhteisön jäsenenä. Osaat ammattikorkeakoulun turvallisuuteen liittyvät käytännöt.

Tiedät alueen elinkeinorakenteen sekä yrittämisen merkityksen kansantaloudellisesti. Ymmärrät kansantalouden ja yritystalouden välisen yhteyden sekä osaat hankkia tietoa yrityksen toimintaympäristöstä ja liiketoiminnan suunnittelusta.


Osaat käyttää kirjastopalveluja ja erilaisia tiedonhakujärjestelmiä sekä valita tiedontarpeeseen sopivia tiedonlähteitä.

Kompetenssit: Oppimisen taidot, eettinen osaaminen. liiketoimintaosaaminen

Teemat:

Lapin ammattikorkeakoulun toimintatavat ja käytänteet sekä opiskelijakunnan toiminta

Oma opiskelutyyli ja taitotaso

Opiskeluhyvinvointi ja Lapin ammattikorkeakoulun turvallisuuskäytänteet

Tiimissä/ryhmässä työskentely

Lähtötason arviointi uutena liiketalouden ammattikorkeakouluopiskelijana ja kehittäminen

Alan peruskäsitteet, tiedonhaku ja ratkaisuohjeistukset

Viestinnän opinnot, oppimistehtävien tekstilajit;Lapin amk:n ohjeet kirjallisiin tehtäviin

Kansantalous

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Täydennettävä

Hyväksytty

Oppimisen taidot

Et ole perehtynyt ammattikorkeakouluun oppimisympäristönä etkä tunnista omaa tieto- ja taitotasoasi suhteessa omaan opetussuunnitelmaasi. Tiedonhankinnassa ja tietolähteiden käytössä on puutteita.

Tunnet ammattikorkeakoulun oppimisympäristönä ja oman tieto- ja taitotasosi. Ymmärrät tiedonhankinnan merkityksen opiskelussa ja työtehtävien suorittamisessa. Osaat hyödyntää erilaisia tietolähteitä.

Arviointikohde

Tyydyttävä

Hyvä

Kiitettävä

Kansantalouden osaaminen/Talouden lainalaisuudet

Tiedät alueen liiketoimintaympäristön mahdollisuudet sekä kansantalouden ja yritystalouden välisen yhteyden. Tunnistat kansantalouden perusrakenteet sekä tiedät mikro- ja makrotalouden peruspiirteet.

Ymmärrät alueen liiketoimintaympäristön mahdollisuudet sekä kansantalouden ja yritystalouden välisen yhteyden. Tunnet kansantalouden keskeisimmät peruskäsitteet. Osaat määritellä mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Ymmärrät kansantalouden perusrakenteet, nykytilan ja kehityssuunnat.

Ymmärrät liiketoimintaympäristön tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet. Ymmärrät kansantalouden käsitteet ja mikro- ja makrotalouden peruspiirteet. Osaat huomioida liiketoiminnan suunnittelussa ja analysoinnissa kansantalouden nykytilan ja kehityksen vaikutuksen.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English