SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L20S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL73 Liiketoiminnan juridiikka, 5.00 op, 133 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2020-2021, Syksy2/2020-2021
VastuuopettajaSvanberg Leena
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2020 - 31.12.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2020 - 15.05.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tiedät yrityksen oikeudellisen toimintaympäristön ja ymmärrät elinkeinonharjoittamista koskevan keskeisen oikeudellisen sääntelyn ja niiden merkityksen liiketoiminnassa. Tunnistat eri yritysmuotojen oikeudelliset erityispiirteet ja eri yritysmuotojen hallinnoimiseen liittyvät säännökset.

Tunnet sopimusoikeuden perusteet ja merkityksen sekä vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet. Osaat soveltaa myyntiä ja markkinointia ohjaavaa oikeudellista sääntelyä.

Osaat soveltaa liiketoimintaa ohjaavaa sääntelyä käytännön tasolla.

Kompetenssit: Juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen

Teemat:

Lainsäädännön merkitys organisaation toiminnassa ja hallinnossa

Oikeudelliset tiedonlähteet ja säännökset

Liiketoimintaa säätelevä keskeisin lainsäädäntö (elinkeinon harjoittaminen ja yhtiöoikeus)

Sopimusoikeuden perusteet ja vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet

Keskeinen myyntiä ja markkinointia ohjaava oikeudellinen sääntely

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön osaaminen

Tiedät elinkeinonharjoittamiseen, yritysmuotoihin ja yrityksen perustamiseen liittyvät keskeiset asiat. Tunnet sopimusoikeuden ja vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet. Tiedät markkinointiin ja myyntiin liittyvää oikeudellista sääntelyä ja vastuullisen tavan toimia.

Osaat hakea ja soveltaa oikeudellista tietoa käytännön sovellustehtävissä.

Osaat soveltaa yrityksen perustamiseen, elinkeinonharjoittamiseen ja sopimusoikeuteen liittyvää lainsäädäntöä. Ymmärrät elinkeinon harjoittamiseen, yritysmuotoihin sekä sopimusoikeuteen liittyvän keskeisen lainsäädännön merkityksen liiketoiminnassa. Osaat huomioida oikeudellisen sääntelyn ja vastuut markkinoinnissa ja myynnissä.

Hallitset elinkeinon harjoittamiseen, yrityksen perustamiseen, sopimusoikeuteen ja myyntiin ja markkinointiin liittyvää lainsäädäntöä. Osaat arvioida kriittisesti liiketoimintaan liittyviä riskejä a oikeudellisia vastuita

ja osaat soveltaa niitä perustellen.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English