SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L20S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL74 Liikeviestintä, 5.00 op, 133 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2020-2021, Syksy2/2020-2021
VastuuopettajaKorteniemi Paula
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2020 - 31.12.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2020 - 15.05.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat arvioida ja kehittää viestintäosaamistasi osana tradenomin ammattitaitoa. Osaat laatia sisällöltään, kieleltään ja ulkoasultaan opiskeluun ja alaan liittyvät kirjoitustehtäviä korkeakoulun edellyttämällä tavalla. Tunnet keskeiset liike-elämän viestintätilanteet ja –välineet. Ymmärrät viestintätaitojen merkityksen liiketoiminnassa ja kehität suomen kielen ja viestinnän taitojasi osana opiskelua ja tradenomin ammattitaitoa.

Osaat mukauttaa suullista ja kirjallista viestintääsi vastaanottajaryhmien ja tilanteiden mukaisesti sekä valita tarkoitukseen sopivat viestinnän keinot ja kanavat. Osaat toimia liike-elämän vuorovaikutustilanteissa aktiivisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti sekä osaat ottaa muut viestintätilanteen osapuolet huomioon.

Osaat hyödyntää liiketoimintaympäristön viestinnässä monipuolisesti suullisen ja kirjallisen sekä digitaalisen viestinnän keinoja. Osaat viestiä asiantuntijana ammattimaisesti, jäsentyneesti ja vakuuttavasti monipuoliseen lähdetietoon perustuen. Laadit eri tekstilajeja alan käytänteiden ja kielenkäyttösuositusten mukaisesti.

Kompetenssit: Työyhteisöosaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen

Teemat:

Suullinen ja kirjallinen viestintä liiketoimintaympäristössä

Viestinnän keinot

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä

Hyvä

Kiitettävä

Vuorovaikutus- ja viestintätaidot

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti ymmärrettävästi ja käyttää annettuja ohjeita ja malleja. Tunnet viestintätilanteiden ja tavoitteiden merkityksen viestinnälle. Osaat toimia osallistujana liiketoimintaympäristön vuorovaikutustilanteissa.

Oman alan asiakirjojen tuottamisessa on puutteita.

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti selkeästi ja alan käytänteiden mukaisesti ja osaat valita viestinnän keinot tilanteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Osaat toimia liiketoimintaympäristön vuorovaikutustilanteissa vastuullisesti ja edistää viestinnän onnistumista.

Osaat tuottaa oman alasi asiakirjoja korkeakoulun edellyttämällä tavalla.

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti erittäin selkeästi ja asiantuntevasti, käytät monipuolisesti erilaisia viestinnän keinoja ja osaat ottaa niiden valinnoissa erittäin hyvin huomioon tilanteen ja tavoitteen. Osaat toimia liiketoimintaympäristön vuorovaikutustilanteissa eri rooleissa rakentavasti ja aktivoivasti.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa In English