SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L20S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL91 Oman asiantuntijabrändin kehittäminen, 5.00 op, 133 h
Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/21001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2021-2022, Syksy2/2021-2022
VastuuopettajaKoivunen Kati
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2021 - 31.12.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2021 - 15.05.2021
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opit käyttämään markkinoinnin ja henkilöbrändäyksen perustekniikoita oman asiantuntijabrändisi luomiseen ja kehittämiseen. Opit hyödyntämään sosiaalista mediaa ammatilliseen verkostoitumiseen ja oman ammatillisen profiilisi rakentamiseen. Koko lukuvuoden kestävällä opintojaksolla viedään läpi digitaalisen asiantuntijabrändäyksen prosessi aina suunnittelusta mittaamiseen.

Osaamistavoitteet:

- Osaa käyttää strategisen markkinoinnin ja henkilöbrändäyksen perustekniikoita oman asiantuntijabrändin

- Osaa reflektoida omaa osaamistaan ja asettaa tavoitteita ammatillisen osaamiseen esilletuomiseen.
- Osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista verkkoviestintää sekä hyödyntää ketterän sisällöntuotannon ja julkaisemisen alustoja osaamisen markkinoinnissa.
- Osaa rakentaa ammatillista verkostoa digitaalisissa viestintäympäristöissä.
- Osaa markkinoida omaa osaamistaan tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Kompetenssit: Myyntiosaaminen, markkinointiosaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Markkinoinnin perustekniikat

Opiskelija osaa nimetä markkinoinnin perustekniikat ja soveltaa niitä yksinkertaisiin tilanteisiin.

Opiskelija osaa nimetä markkinoinnin tekniikkoja ja soveltaa niitä sujuvasti ja laaja-alaisesti.

Opiskelija osaa käyttää markkinoinnin tekniikkoja asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.

Oma osaaminen ja sen hyödyntäminen

Opiskelija osaa nimetä omaa osaamistaan yleispiirteiltään ja asettaa helppoja tavoitteita osaamisen hyödyntämiseen.

Opiskelija osaa nimetä oman ydinosaamisensa ja vahvuutensa sekä asettaa tavoitteita osaamisen hyödyntämiseen.

Opiskelija osaa sanoittaa omaa ydinosaamistaan perustellusti sekä asettaa innovatiivisia tavoitteita osaamisen hyödyntämiselle.

Digitaaliset työkalut

Opiskelija osaa tuettuna hyödyntää digitaalisia työkaluja ja viestintäympäristöjä ammatillisen verkoston rakentamisessa ja oman osaamisen markkinoinnissa.

Opiskelija osaa hyödyntää tavoitteellisesti digitaalisia työkaluja ja viestintäympäristöjä ammatillisen osaamisen markkinoimiseen.

Opiskelija osaa hyödyntää tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja innovatiivisesti digitaalisia työkaluja ja viestintäympäristöjä ammatillisen osaamisen markkinoimiseen.

Verkostoituminen ja verkkosisällöntuotanto

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa verkkoviestintää tehtävänannon mukaisesti.

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kohderyhmät huomioivaa monikanavaista verkkoviestintää.

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja kehittää kohderyhmät huomioivaa vaikuttavaa monikanavaista verkkoviestintää.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
  • Markkinoinnin ja henkilöbrändäyksen perustekniikat

  • Oma osaaminen ja sen hyödyntäminen

  • Digitaaliset työkalut

  • Verkostoituminen ja verkkosisällöntuotanto

Arviointi
 Palaa In English