SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L20S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL93 Markkinointitutkimus, 5.00 op, 133 h
Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/21001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2021-2022
VastuuopettajaJunna Ritva
Muut opettajatKorkeakoski Marko
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2021 - 22.10.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2021 - 15.05.2021
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opit ymmärtämään markkinointitutkimuksen merkityksen yrityksen päätöksenteossa ja opit markkinointitutkimuksen eri menetelmät ja kuinka niitä käytetään markkinoinnin suunnittelussa.

Osaat laatia tutkimussuunnitelman ja valita eri tilanteisiin sopivat tutkimusmenetelmät. Osaat toteuttaa kyselyn ja haastattelun, ymmärrät eri tiedonhankintatapojen erot. Osaat erilaiset tiedonhankintatavat, tehdä markkinointitutkimuksen ja laatia tutkimusraportin sekä ymmärrät tutkimuksen etiikan merkityksen.

Kompetenssit: Eettinen osaaminen, markkinointiosaaminen, suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Markkinointitutkimuksen
perustiedot

Osaat markkinointitutkimusprosessin vaiheet.

Osaat markkinointitutkimusprosessin vaiheet hyvin ja osaat käyttää markkinointitutkimusta markkinoinnin päätöksenteossa.

Osaat markkinointitutkimusprosessin vaiheet erittäin hyvin ja osat käyttää, arvioida ja analysoida markkinointitutkimuksen mahdollisuuksia markkinoinnin päätöksenteossa.

Tutkimusmenetelmät

Osaat markkinointitutkimuksen perustutkimusmenetelmiä.

Osaat käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä tilanteeseen soveltaen.

Osaat käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä laajasti ja osaat valita oikeat tutkimusmenetelmät ja analysoida ja soveltaa tutkimuksesi tulokset.

Tiedon keruu

Osaat kerätä tietoa eettisellä ja luotettavalla tavalla.

Osaat kerätä tietoa monipuolisesti, eettisesti ja luotettavasti.

Osaat kerätä tietoa monipuolisesti, eettisesti ja luotettavasti ja osaat avata tiedonhakuprosessin taustat.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
  • Tutkimusprosessi markkinoinnin päätöksenteossa

  • Markkinointitutkimusprosessin vaiheet

  • Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät

  • Kyselyn ja haastattelun suunnittelu ja toteutus

  • Tutkimusaineiston analysointi, tulosten luotettavuus, tutkimuksen raportointi ja esittely

  • Tutkimuksen etiikka

  • Lähteiden käyttö

Arviointi
 Palaa In English