SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L20S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL95 Palvelumuotoilu, 5.00 op, 133 h
Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/21001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy2/2021-2022
Vastuuopettaja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm23.10.2021 - 31.12.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2021 - 15.05.2021
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Ymmärrät, mitä palvelumuotoilu tarkoittaa ja osaat käyttää sen keskeisiä käsitteitä. Opit palvelumuotoilun prosessin. Opit käyttämään palvelumuotoilun perusmenetelmiä erilaisissa suunnittelutehtävissä. Ymmärrät kehittämistyötä ja –projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta. Hahmotat asiakasymmärryksen ja käyttäjäkokemuksen merkityksen palveluiden ja tuotteiden kehittämistyössä.

Kompetenssit: Liiketoimintaosaaminen, markkinointiosaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen, suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen

 
Arviointikriteerit

Arvioitava osaaminen

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Palvelumuotoilun idea ja käsitteet

Tunnet palvelumuotoilun keskeiset käsitteet ja termit.

Osaat kuvata keskeiset palvelumuotoilun ja palveluiden kehittämisen käsitteet ja sovellat niitä käytäntöön.

Käytät ja yhdistelet erilaisia palvelumuotoilun ja palveluiden kehittämisen käsitteitä ja teorioita.

Palvelumuotoilun työkalut

Osaat tuettuna kerätä ja vähissä määrin hyödyntää tietoa toteuttaessasi palvelumuotoiluhankkeen yhteistyötaholle.

Osaat keskeisiltä osin kerätä ja osittain hyödyntää tietoa toteuttaessasi palvelumuotoiluhanketta yhteistyötaholle.

Osaat itsenäisesti sekä monipuolisesti kerätä ja hyödyntää tietoa toteuttaessasi palvelumuotoiluhanketta yhteistyötaholle.

Palvelumuotoiluhankkeen prosessi

Tarvitset paljon tukea ja ohjausta suoriutuaksesi hankkeesta. Osaat ohjattuna tunnistaa asiakastarpeita sekä suunnitella niitä osittain vastaavan palvelukokemuksen.

Osaat soveltaa keskeisiä malleja ja käsitteitä palvelukokemuksen kehittämistyössä. Osaat itsenäisesti tunnistaa asiakastarpeita ja suunnitella niitä vastaavan palvelukokemuksen.

Osaat ammattimaisesti soveltaa keskeisiä malleja ja käsitteitä palvelukokemuksen kehittämistyössä. Osaat itsenäisesti tunnistaa asiakastarpeita ja suunnitella niitä vastaavan innovatiivisen palvelukokemuksen.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
  • Palvelumuotoilun peruskäsitteet ja prosessi

  • Palveluiden tuotekehitys

  • Arvo-käsite ja arvonluontiprosessit

  • Asiakasymmärrys ja käyttäjäkokemus

  • Yhteiskehittäminen (co-creation)

  • Verkostot palveluliiketoiminnassa.

Arviointi
 Palaa In English