SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L20S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL98 International Marketing, 5.00 op, 133 h
Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/21001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2021-2022
VastuuopettajaJunna Ritva
Muut opettajatTolvanen Anne
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2022 - 18.03.2022
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2021 - 30.09.2021
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Ymmärrät markkinoinnin kansainvälisen toimintaympäristön ja osaat toimia siinä. Osaat tehdä muuttaa markkinointistrategioita kansainvälisille kohderyhmille. Ymmärrät eri kulttuurien ja kansainvälisten verkostojen merkityksen markkinoinnin näkökulmasta ja osaat johtaa kansainvälisiä markkinointiprojekteja. Ymmärrät vastuullisen globaalin kuluttajan näkökulman ja kuinka se vaikuttaa tulevaisuuden markkinointiin.

Kompetenssit: Kansainvälistymisosaaminen, liiketoimintaosaaminen, markkinointiosaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen

 
Arviointikriteerit

Arvioitava osaaminen

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Kansainvälinen markkinointi

Osaat markkinoinnin perusteet kansainvälisessä toimintaympäristössä. Ymmärrät kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksia ja haasteita.

Osaat monipuolisia markkinoinnin keinoja kansainvälisessä toimintaympäristössä ja osaat analysoida kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksia ja haasteita.

Osaat erinomaisesti markkinoinnin keinot kansainvälisessä toimintaympäristössä. Osaat analysoida ja hyödyntää kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksia ja haasteita.

Verkosto- ja kulttuuriosaaminen

Ymmärrät verkostojen roolin kansainvälisessä markkinoinnissa. Ymmärrät erilaisten kulttuurien ja toimintatapojen vaikutukset markkinoinnin kentällä. Ymmärrät globaalin kuluttajan näkökulman.

Osaat toimia kansainvälisissä markkinoinnin verkostoissa. Osaat analysoida ja toteuttaa markkinointia erilaisten kulttuurien ja toimintatapojen kentällä. Osaat analysoida globaalin kuluttajan näkökulman ja hyödyntää sitä markkinoinnissa.

Osaat toimia aktiivisesti kansainvälisissä markkinoinnin verkostoissa. Osaat toteuttaa ja arvioida tuloksellista markkinointia erilaisten kulttuurien ja toimintatapojen kentällä. Osaat hyödyntää tuloksellisesti globaalin kuluttajan näkökulman markkinoinnissa.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
  • Kansainvälisten markkinoiden ymmärrys ja analysointi

  • Kansainvälisen markkinoinnin suunnittelu

  • Verkosto-osaaminen/johtaminen

  • Kulttuuriosaaminen

  • Globaali kuluttaja

Toteutetaan yhteistyössä International Business ryhmän kanssa.

Arviointi
 Palaa In English