SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L20S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL99 Brändijohtaminen, 10.00 op, 267 h
Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/21001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät2/2021-2022
VastuuopettajaKoivunen Kati
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm19.03.2022 - 20.05.2022
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2021 - 30.09.2021
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opit brändäyksen ja brändijohtamisen perusteet ja keskeiset käsitteet. Opit analysoimaan brändejä eri käsitteistöjä ja brändityökaluja käyttäen. Ymmärrät sisäisen ja ulkoisen brändinhallinnan ja brändijohtamisen merkityksen liiketoiminnassa. Sovellat brändäyksen, viestinnän ja markkinoinnin teorioita käytäntöön.

Kompetenssit: Eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen,liiketoimintaosaaminen, markkinointiosaaminen, johtamisosaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen, suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä

Hyvä

Kiitettävä

Brändijohtamisen perusteet ja käsitteet

Tunnet brändijohtamisen perusteet ja käsitteet. Osaat soveltaa niitä tuetusti käytännön tilanteisiin.

Hallitset brändijohtamisen perusteet ja käsitteet. Osaat soveltaa niitä itsenäisesti käytännön tilanteisiin.

Hallitset brändijohtamisen perusteet ja käsitteet. Osaat soveltaa niitä käytännön tilanteisiin innovatiivisesti ja itsenäisesti.

Brändianalyysi

Osaat analysoida vahvasti tuettuna brändejä eri käsitteistöjä ja brändityökaluja käyttäen. Osaat arvioida auttavasti muiden tuottamia analyysejä.

Osaat analysoida brändejä eri käsitteistöjä ja brändityökaluja käyttäen.

Osaat arvioida kriittisesti muiden tuottamia analyysejä.

Osaat analysoida brändejä monipuolisesti eri käsitteistöjä ja brändityökaluja käyttäen. Osaat arvioida kriittisesti ja kehittävällä otteella muiden tuottamia analyysejä.

Käytännön sovellus

Osaat tuettuna soveltaa käytäntöön erilaisia teoreettisia brändin johtamisen malleja.

Osaat soveltaa käytäntöön erilaisia teoreettisia brändin johtamisen malleja.

Osaat innovatiivisesti soveltaa käytäntöön erilaisia teoreettisia brändin johtamisen malleja.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
  • Brändijohtamisen käsitteet

  • Brändin asemointi ja differointi

  • Asiakaslähtöinen arvonmuodostus ja brändimielikuva

  • Brändistrategian merkitys liiketoiminnassa

  • Brändipääoman mittaaminen

  • Arvot ja vastuullisuus brändin kilpailuetuna

  • Brändiviestintä

Arviointi
 Palaa In English