SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L20S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL83 Verotus, 5.00 op, 133 h
Liiketoiminnan talousosaaminen
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/21001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2021-2022
VastuuopettajaTurpeenniemi Sini
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2021 - 22.10.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2021 - 15.05.2021
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tiedät Suomen verojärjestelmän, verohallinnon ja verotuksen organisoinnin. Tunnet sekä eri tulolähteiden tulo-, varainsiirto-, perintö- ja lahjaverotuksen että verotusmenettelyn säädökset.

Osaat lainsäädäntöä hyväksi käyttäen laskea ja suunnitella eri tulolähteiden ja tulolajien verotettavan tulon ja verot sekä määrittää verovelvollisuuden eri yritysmuodoissa. Osaat soveltaa verolainsäädäntöä yritysjärjestelytilanteissa. Osaat käyttää verotuksen sähköisiä tietolähteitä ja osaat sähköisen ilmoittamis-, ennakkotieto ja muutoksenhakumenettelyn.

Tiedät yrityksen tilinpäätös- ja verosuunnittelun keskeiset tavoitteet ja välineet. Tunnet niiden vaikutukset tilinpäätökseen sekä yritys- ja henkilöverotukseen.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Verotus

Tiedät Suomen verotusjärjestelmän ja eri tulolähteiden ja verotusmenettelyn säädökset. Osaat hyödyntää verotuksen keskeisiä tietolähteitä. Tiedät verotuksen ilmoittamis-, ennakkotieto- ja muutoksenhakumenettelyn.

Tunnet Suomen verotusjärjestelmän ja verotusmenettelyn sekä tiedät, miten eri tulolähteitä verotetaan. Osaat laatia verotukseen liittyviä ilmoituksia, hakea ennakkotietoja ja tunnet verotuksen muutoksenhakumenettelyn.

Osaat soveltaa eri tulolähteiden verotusta koskevia säännöksiä. Hallitset verotuksen ilmoittamis-, ennakkotieto- ja muutoksenhakumenettelyn.

Tilinpäätös- ja verosuunnittelu

Tiedät yrityksen tilinpäätös- ja verosuunnittelun keskeiset tavoitteet ja välineet sekä osaat tehdä niihin liittyvät kirjaukset ja kuvata niiden vaikutuksen tilinpäätökseen ja verotukseen.

Hallitset erityiserien sekä voitonjakojen vaikutuksen tilinpäätökseen ja verotukseen. Osaat ottaa tilinpäätöksen suunnittelussa huomioon yritysmuodon vaikutuksen tilinpäätökseen ja verotukseen.

Osaat suunnitella pienyrityksen tilinpäätöksen ja verotuksen. Osaat perustella suunnittelussa käyttämäsi välineet ja suunnittelun tuloksen.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
  • Yritysverotus
  • Tilinpäätös- ja verosuunnittelu
Arviointi
 Palaa In English