SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR31L20S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL84 Talousosaamisen englannin kieli ja viestintä, 5.00 op, 133 h
Liiketoiminnan talousosaaminen
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/21001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy2/2021-2022
VastuuopettajaLajunen-Tuokko Ulla
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm23.10.2021 - 31.12.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2021 - 15.05.2021
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Pystyt vuorovaikutteiseen kommunikointiin englannin kielellä oman ammattialasi työympäristössä ja verkostoissa. Osaat kirjoittaa alaasi liittyviä liike-elämän asiatekstejä sekä kykenet valmistelemaan ja pitämään ammattimaisen esityksen oman alasi aiheesta. Pystyt toimimaan kokous- ja neuvottelutilanteissa englannin kielellä ja kykenet hoitamaan työasioita puhelimitse ja sähköpostitse. Ymmärrät ja osaat käyttää liiketalouden ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalasi termistöä.

Kompetenssit: Kansainvälistymisosaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen

 
Arviointikriteerit

Arvioitava osaaminen

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Työelämä ja kansainvälisyysosaaminen

Pystyt vuorovaikutteiseen kommunikointiin englannin kielellä työympäristössä. Osaat käyttää ammattialasi englannin peruskäsitteistöä asiateksteissä ja erilaisissa työtilanteissa.

Osaat kirjoittaa oman alasi asiakirjoja ja käyttää ammattikäsitteistöä päivittäisten työtehtävien hoitamisessa.

Osaat kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä asiakirjoja.

Käytät ammattikäsitteistöä asiantuntijatehtävissä.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö

- ammattialan englannin kieli

- liiketoiminnan viestinnälliset taidot

Arviointi
 Palaa In English